Prieš atostogas didžiausią diskusiją sukėlė apleisti pastatai

Penktadienį vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje klausimai buvo svarstomi gan greitai, balsuojama vienbalsiai. Suprantama – visi jau išsiilgę vasaros atostogų... DSC_0837 Pats pirmasis darbotvarkės klausimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų sulaukė neigiamos Tarybos narių reakcijos. Gyventojams, pageidavusiems būti atleistiems nuo rinkliavos, ir toliau teks mokėti mokesčius. Taryba, pritardama bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, leido pradėti įvažiavimo į Birštoną sankryžos rekonstravimo darbus. Jie turėtų prasidėti jau liepos mėnesį. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Ona Grigonienė pristatė Birštono savivaldybės 2014 metų biudžeto tikslinimo bei privatizavimo fondo lėšų paskirstymo tikslinimo projektus. Priimant šiuos projektus labiausiai pasisekė kultūros darbuotojams bei socialinės paramos skyriaus klientams. Klausimas dėl kreditavimo sutarties su akcine bendrove Šiaulių banku pratęsimo taip pat buvo išnagrinėtas gana greitai. Pasak Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjos Onos Grigonienės, ją reikėjo pratęsti dėl vėluojančių projektams skirtų pinigų. Esą pagal galiojančią sutartį su banku tokia galimybė yra numatyta, todėl kreditavimo sutartis pratęsta pagal sutartį leidžiamiems dvejiems metams. Savivaldybės gydytojas Irmantas Adamonis pristatė VšĮ „Tulpės“ sanatorijos teikiamų veido ir kūno puoselėjimo paslaugų kainų pakeitimus, kurie neprieštaraujant komitetams taip pat buvo patvirtinti. Nemajūnų bendruomenės santalkos Amatų centras Tarybos sutikimu nuo šiol bus deklaruojamas savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Geležūnų k. Statomame centre stovės duonkepė krosnis, kurioje bus galima išsikepti duonos, o patalpos bus skirtos verpimo, audimo, vėlimo, pynimo amatams puoselėti.   Tarybą prajuokino projektas dėl prisijungimo prie Geros valios verslo praktikos memorandumo ir pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo. Tarybos nariai diskutavo, kaip būtų galima įsivesti eurą, tačiau naudotis litais. Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja Aušra Slavinskienė merės Nijolės Dirginčienės prašymu pabrėžė, kad prie memorandumo kviečiama prisijungti jau nuo liepos 1 d. Norintys tai padaryti verslininkai turėtų kreiptis į administracijos direktoriaus pavaduotoją Ramūną Noreiką. Tarybos nariui Vytautui Jonui Tankevičiui kilo klausimų dėl biudžetinės įstaigos Nemajūnų dienos centro nuostatų tvirtinimo. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja socialinei paramai Vilma Burbienė paminėjo, kad šio dienos centro nuostatus reikia papildyti, nes planuojama teikti daugiau paslaugų. Laimėjus projektus, atsirado galimybė neįgaliuosius aprūpinti technine įranga. Planuose yra numatytos ir laikinojo apgyvendinimo paslaugos likimo nuskriaustiems Birštono savivaldybės gyventojams. V. J. Tankevičiui užkliuvo besidubliuojančios Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus bei Nemajūnų dienos centro paslaugos. Planuojama, kad iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaunamą įrangą skirstys abi įstaigos. Nors klausimas, ar verta abiem įstaigoms neįgaliuosius aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis, juolab kad šias priemones iš paskirstymo punkto gavėjas privalo pasiimti pats, nebuvo svarstytas, nuostatų pakeitimai – patvirtinti. Tuoj pat buvo patvirtinta ir nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo nauja redakcija. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė kartu su mere N. Dirginčiene informavo, kad pagal naująją tvarką pastabas komisijai dėl apleistų pastatų bus kviečiami teikti ne tik Savivaldybės darbuotojai, bet ir visi Birštono savivaldybės gyventojai. Šis pasiūlymas buvo palydėtas juoku ir replikomis, kad bus skatinami skundikai, tačiau nauja apleistų pastatų aprašo redakcija taip pat priimta vienbalsiai. Klausimas dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo pakeitimo ir papildymo sulaukė daugiausiai diskusijų. Tarybai pavesta apsvarstyti bei priimti sprendimą dėl keturių naujų objektų įtraukimo į šį sąrašą bei vieno objekto išbraukimo. Dėl buvusios universalinės parduotuvės Muziejaus g. 2, pastatų Prienų g. 29 ir 31 bei Birštono g. 43 klausimų beveik nekilo. Juos įtraukti į šį sąrašą pritarta vienbalsiai, tačiau Tarybos nariai pasiūlė komisijai apsvarstyti, ar apgriuvę pastatai neturėtų būti paskelbti pavojingais.   Tuo tarpu įžymusis Nemuno krantinėje besilankančius birštoniečius ir Birštono svečius gąsdinantis pastatas (Nemuno g. 12) sukėlė Tarybos narių ginčus. Verslininkų Skorupskių valdomą turtą, surinkus reikiamus dokumentus bei projektus, siūlyta išbraukti iš šio sąrašo, tačiau Tarybos nariai nebuvo linkę daugelį metų stovinčio apleisto bei vis labiau irstančio pastato pripažinti neapleistu ir prižiūrimu. Pasak merės N. Dirginčienės, Rimvydas Skorupskis dažnai pateikia įvairių projektų ir planų apie šį objektą, tačiau pastatas stovi apleistas jau daugelį metų ir nėra nė ženklo, kad būtų ketinama jį tvarkyti. Pasak merės, fantastiniai projektai kuriami, o pastatas – neprižiūrimas. Tarybos narys Aleksandras Gorinas siūlė apskritai pastatų būklę vertinti ne pagal popierius, o pagal išvaizdą. Tačiau diskusijos baigėsi, kai paaiškėjo, kad R. Skorupskis komisiją informavo tik žodžiu ir dar nėra pristatęs žadėtojo detaliojo šios vietos plano. Taryba, negalėdama įsitikinti gerais verslininko ketinimais, nutarė prašymo dėl pastato išbraukimo iš apleistųjų sąrašo šiame posėdyje nesvarstyti, o palaukti visų reikalingų dokumentų ir prie prašymo vėl grįžti kitame posėdyje rugsėjo mėnesį. Po daug diskusijų pareikalavusio klausimo buvo prieita prie laisvesnės dalies. Tarybai buvo pateiktas klausimas dėl merės N. Dirginčienės planuojamos komandiruotės į La Croix en Touraine (Prancūzijoje). Tarybos nariai besijuokdami, kad norėtų išgirsti pasiūlymų šiuo klausimu, balsavo už. Taryba draugiškai sutiko ir Tarybos pirmininkę išleisti kasmetinių atostogų. Už didelį darbą ir puikų renginių organizavimą bei kaip tik atskubėjusio jubiliejaus proga Birštono kultūros centro direktoriui Zigmui Vileikiui skirta vienkartinė premija. Tarybos posėdyje buvo patvirtintas ir Birštono savivaldybės tarybos 2014 metų antro pusmečio posėdžių grafikas. Tarybos nariai dabar susitiks tik rugsėjį.   Mantvydas Prekevičius

2 thoughts on “Prieš atostogas didžiausią diskusiją sukėlė apleisti pastatai

 1. Sveiki,jei kas nors dar skaitysite mano ,kaip suinteresuoto asmens,nuomonę šiuo klausimu – tik dabar sužinojau,kad mano 2012 metais teiktas prašymas taryboje svarstytas labai operatyviai,tik po dviejų metų!!!
  Cirkas be pinigų – priima tvarką,po to suka uodegą,kaip jos nesilaikyti…Visa laimė,kad jau turime galimybę perklausyti posėdžio įrašą ,kitaip ir nežinotume,kas apie ką ir kaip kalbėjo…:)
  http://birstonas.lt/index.php?927821600

  Taigi,taryba priėmė tvarką ir pati ją laužo!
  Mūsų paruošto detalaus plano viešasis svarstymas įvyko 2012 metais gruodžio 18 dieną,apie tai buvo skelbta net ir Birštono savivaldybės tinklalapyje http://birstonas.lt/index.php?2510985222 – turėjote galimybę reikšti pastabas ir pageidavimus.O gal reikėjo planą atnešti į kabinetą?Nežinojau,taip detaliojo planavimo tvarkoje nenumatyta,atsiprašau…Taigi,kaip drįstate sakyti,kad niekas jo nematė?o gal nenorėjote matyti?
  Ponia Dirginčienė – jau ir už savivaldybės teisininkę ,ir už architektą protingesnė ! Tai gal tų etatų nė nereikia?:)
  Ponia Dirginčiene,kodėl jūs mūsų projektus vadinate „iš fantastikos srities“ – juk mes neprojektuojame skraidančių lėkščių nusileidimo aikštelių,gondolų/lynų kelio per Nemuną,automobilių tilto per Nemuną,sporto arenos (daugiafunkcinio sporto centro) Birštone ar kitų utopijų.
  Mums pinigus reikia uždirbti ir atidirbti ( o ne „įsisavinti europinius“ ),todėl ir galvojame,kas geriausiai tiktų Birštone.
  Vienas savivaldybės veikėjas sakė,kad Birštono krantine vaikšto tūkstančiai žmonių!Kaip jie ten ir telpa…?:)
  Ar ne per daug giriatės?
  Gal pirmiausiai reikėtų pačiai savivaldybei susitvarkyti savo pastatus Muziejaus gatvėje,Silvanavičiaus,B.Sruogos ir pan.?Kiek metų jie nenaudojami???Kiek metų buvo statomas kurhauzas?Kodėl neveikia slidinėjimo kalnas ?Ir t.t.
  Taigi,nereikia viešai meluoti – kas savaitę projektų aš neteikiu,o mano teikiami projektai ne iš fantastikos srities,tai pripažįsta kompetentingi specialistai,su atitinkamu išsilavinimu.
  O jei jums pagal kompetenciją ar supratimą taip atrodo,manyti nedraudžiama…
  Taigi,nerašinėčiau viešai,jei nedergtumėte – ir dėl žemės sklypo Tyliojoje gatvėje Birštone siūlėme sutarti taikiai ir protingai,nesikreipiant į teismus.Bet ne,merė nurodė „teismai tegul sprendžia“ – tačiau šiandien jau ir teismai išsprendžia teisingai,nepriklausomai,draugauji ar ne su teisėjais…
  Taigi jūsų „planeliai“ su trim metrais aplink namą ( ir sugalvok tu man tokį planą,mere?:)pasiūlymai nepraslydo!
  Naudojatės tuo,kad birštoniečiai bijo viešai pareikšti nuomonę ?
  Padiskutuokime!

 2. Atsiprašau,kadangi diskutuojame apie požiūrį į verslą Birštone,pamiršau merės ataskaitos už 2013 mtus fragmentą apie „smulkaus verkslo “ rėmimą Birštono savivaldybėje:
  – „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas – 15,50 tūkst. Lt “
  – „Nevyriausybinių organizacijų paramai panaudota 288,4 tūkst. Lt.“

  Taigi,mere,gal galite paviešinti,kam buvo paskirstyti vargani 15,50 tūkst.Lt ir kas buvo apdovanotas net 288,400 tūkst.Lt per 2013 metus?
  O gal tai gali padaryti „Naujojo gėlupio“ korespondentai ?

Comments are closed.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close