Teisingumo ministras prie kovos su korupcija kviečia prisidėti ir verslo atstovus

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti posėdyje, kuriam pirmininkavo šios komisijos pirmininkas teisingumo ministras Juozas Bernatonis buvo pristatyta minėtos komisijos 2013 m. veiklos ataskaita bei 2014 m. veiklos prioritetai.

Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti posėdyje įvardino savo 2014 m. veiklos prioritetus, svarbiausias jų – naujo laikotarpio (2015-2025 m.) Nacionalinės kovos su korupcija programos (NKKP) parengimas. Tikimasi, kad prie šio svarbaus strateginio dokumento rengimo daugiau prisidės privatus sektorius, todėl verslo atstovai ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos aktyviai dalyvauti minėtos programos rengime.

„Iki šiol tik valstybinės institucijos dalyvaudavo rengiant Nacionalinės kovos su korupcija  programą. Suprantame, jog ši problema yra labai svarbi visiems žmonėms, todėl šiais metais  prie kovos su šiuo neigiamu reiškiniu kviečiame prisidėti ir verslininkus bei kitas suinteresuotas grupes“, –pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Tarpžinybinė komisija siūlė naujo laikotarpio NKKP antikorupcines priemones labiau orientuoti į visuomenės informavimą apie bausmės ar nuobaudos skyrimą ir neišvengiamumą; sėkmingesnę korupcijos prevenciją vykdančių subjektų veiklą; viešųjų ir administracinių paslaugų skaidrinimą ir verslo administracinės naštos mažinimą; antikorupcijos aktyvistų teisinės apsaugos nuo nepagrįsto persekiojimo tobulinimą; viešojo sektoriaus veiklos ir lėšų gavimo bei panaudojimo viešinimą priimtinu vartotojui formatu; politinių partijų finansavimo kontrolės stiprinimą.

Kalbant apie Tarpžinybinės komisijos 2013 m. veiklos ataskaitą, buvo pažymėta, kad vienas svarbiausių prioritetų praėjusiais metais buvo Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programosir jos strategijos peržiūra bei atnaujinimas. Teisingumo ministerija peržiūrėjo šią strategiją, įvertino nustatytas korupcijos apraiškas ir mechanizmus viešojo sektoriaus srityse ir pakeisti programos įgyvendinimo priemonių planą.

Seime priimtame programos įgyvendinimo priemonių planesudarytos prielaidos skaidriai įsigyti vaistinių preparatų ir medicininių prietaisų, aiškiai sureglamentuoti mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą sveikatos priežiūros srityje. Pavyzdžiui, plane numatyta, kad dalis vaistų gydymo įstaigoms ir medicininiai prietaisai būtų perkami per Centrinę perkančiąją organizaciją, o tai leistų taupyti ir skaidriau panaudoti valstybės lėšas.

Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti 2013 m. aktyviai veikė siekdama sėkmingo NKKP įgyvendinimo, tobulino atsiskaitymo už šios programos įgyvendinimą mechanizmą, sprendė kitus aktualius, su šio svarbaus strateginio teisės akto įgyvendinimu susijusius klausimus.

Konstruktyvi ir aktyvi komisijos veikla 2013 m., siejama su gerėjančiaisbendrais rezultatais vykdant NKKP priemonių planą bei atskirose prioritetinėse NKKP srityse pasiektais tikslo rezultato kriterijais, t.y. aiškia antikorupcinių priemonių įgyvendinimo pažanga ir rezultatyvumu.

Tarpžinybinė komisija taip pat nagrinėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) parengtą informaciją apie korupcijos problemas ir jos pasireiškimo mechanizmus viešojo sektoriaus srityse. Šioje informacijoje buvo išskirtos viešojo sektoriaus sritys, kuriose yra fiksuojama daugiausia korupcijos veiksnių. Tokios sritys – teisėkūra ir politinė veikla, teisingumo vykdymas, viešieji pirkimai, sveikatos ir socialinė apsauga, aplinkos apsauga, energetika, žemėtvarka, verslo priežiūra.

Komisija nusprendė, jog yra būtina koncentruoti dėmesį į STT įvardytas sritis ir laikyti jas prioritetinėmis rengiant naujas kovos su korupcija priemones.

Svarstydama strategines kovos su korupcija kryptis bei spręsdama klausimą dėl objektyviausių pažangos vertinimo rodiklių, Tarpžinybinė komisija  aptarė Korupcijos suvokimo indekso  (KSI) 2013 m. rezultatus. Komisija nagrinėjo KSI pokytį Lietuvoje 1999–2013 m., pasidžiaugė nuosekliu šio rodiklio augimu mūsų šalyje. Pažymėtina, kad remiantis nurodytais statistiniais duomenimis, įgyvendinant NKKP artėjama link vieno iš svarbiausių šios programos strateginio tikslo efekto kriterijaus pasiekimo – kad pagal KSI korupcijos paplitimas Lietuvoje būtų vertinamas bent 6 balais (2013 m. vertinta 5,7 balo).

Teisingumo ministerijos informacija

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close