Rajono švietimo įstaigose lankėsi švietimo mokslo ministras D. Pavalkis

Kovo 24 dieną Prienų rajono švietimo įstaigose lankėsi švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Jis susitiko su mokyklų vadovais, mokytojais, mokiniais, kalbėjosi švietimo politikos, mokinio krepšelio, kitais mokyklų bendruomenėms rūpimais klausimais.

DSC_0151

Susitikimas su Jiezno gimnazijos bendruomene

Pakeliui į Prienus švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis užsuko į Jiezno gimnaziją. Susitikimo su ministru metu mokytojai išsakė nuogąstavimus dėl galimos konkurencijos regione, kuriame yra ir Stakliškių vidurinė mokykla, turinti ambicijų nuo kitų metų tapti gimnazija. Švietimo ir mokslo ministras ramino Jiezno gimnazijos mokytojus teigdamas, kad pagal Vyriausybės nutarimą mokyklų tinklo ir mokyklų akreditavimo klausimus sprendžia steigėjas – tai yra Prienų rajono savivaldybės kompetencija.

Rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, šių nuogąstavimų anksčiau nebuvo, nes Prienų rajono mokyklų tinklo pertvarkos plane buvo parašyta, kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Stakliškių vidurinė mokykla nekomplektuoja 11 klasės ir kitais metais tampa pagrindine. Tačiau, Vyriausybės nutarimu pakeitus vidurinių mokyklų kriterijus, akreditavimo tvarką, steigėjas (Prienų rajono savivaldybė) pakoregavo tinklo planą ir dabar numatyta 2014 m. pabaigoje Stakliškių vidurinę mokyklą teikti vidurinio ugdymo programos akreditavimui. Jeigu mokykla bus akredituota, nuo 2015 m. ji taps gimnazija.

D. Pavalkio viešnagės Jiezno gimnazijoje metu į ministrą kreipėsi penktokų tėvelių delegacija dėl vieno nedrausmingo ir neprognozuojamo penktoko pašalinimo iš mokyklos. Ministras pažadėjo pasigilinti į situaciją.

Tai yra neteisėtas veiksmas pagal Švietimo įstatymą, nes įstatyme nebuvo numatyti tokie reikalavimai. Juo labiau kad mokinys atkeliavo iš Jiezno globos namų, t. y. Jiezno globos namai yra vaiko globėjas. Jiezno gimnazija penktokui yra artimiausia mokykla ir galvoti, kad jis turi būti vežiojamas į kitą mokyklą, negali būti ir kalbos. Šis mokinys turi nustatytų tam tikrų specialiųjų poreikių ir jam turi būti teikiama specialistų pagalba, ko Jiezno gimnazija nedarė, nors turi visus pagalbos specialistus: psichologą, specialųjį pedagogą. Tik tėvams pasiskundus sudaryta komisija atidžiai išanalizavo situaciją ir surašė gimnazijai rekomendacijas, į kurias ji turės atsižvelgti. Artimiausiu metu komisija vėl vyks į gimnaziją ir gilins, kaip vykdomos jos pateiktos rekomendacijos dėl berniuko ugdymo. Mūsų nuomone, negali būti keliami tokie griežti reikalavimai „arba mūsų vaikai, arba jis“, nes niekas nėra garantuotas, kad rytoj neateis kitas toks vaikas. Mes remiamės pirmiausia humanistine mokyklos idėja“, situaciją pakomentavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas.

Švietimo ministras sulaukė klausimo ir apie Jiezno gimnazijos renovacijos eigą, minčių dėl galimybės gimnazijai skirti geltonąjį autobusiuką. Ministras teigė, kad papildomų lėšų gimnazijai renovuoti nenumatyta. Šiemet yra numatyta 180 tūkstančių litų, tikėtina, kad šiais metais bus suremontuota sporto salė. Kadangi gimnazija dalyvavo valstybės investicijų programoje, yra galimybė, kad galbūt iš kitų metų finansavimo bus sutvarkytas ir trečias gimnazijos aukštas.

Kaip teigė ministras, visoms savivaldybėms bus skirta papildomai po vieną geltonąjį autobusėlį. Prienų rajono savivaldybė taip pat gaus vieną, nors buvo prašiusi trijų.

Ministras išsakė naują mintį dėl gimnazijų perėjimo į ministerijos pavaldumą. „Nauja ir negirdėta naujiena, neįsivaizduojame, kokiu lygmeniu apie tai kalbėtasi ir kokioje stadijoje šie pamąstymai“, sakė R. Zailskas.

 

Nustebino gyva mokykla ir neužguiti mokiniai

Lankydamasis Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, švietimo ir mokslo ministras susitiko su gimnazijos mokytojais ir mokiniais, diskutavo švietimo politikos, populiariausių studijų krypčių, brandos egzaminų ir kitomis temomis, atsakė į mokinių klausimus.

Po diskusijos ministrui buvo surengta trumpa ekskursija po gimnaziją. Vėliau gimnazijos muziejuje įvyko susitikimas su rajono švietimo įstaigų vadovais. Šiame susitikime dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, vicemeras Egidijus Visockas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, Švietimo skyriaus vadovai ir specialistai.

Ministras pasidžiaugė susitikimu su „Žiburio“ gimnazijos mokiniais, kurie jam pasirodę drąsūs ir, anot jo, neužguiti. Pasak ministro, yra „gyvų“ ir „negyvų“ mokyklų, kuriose arba kalba, arba tyli tiek mokiniai, tiek mokytojai, o „Žiburio“ gimnazija palikusi gyvos mokyklos įspūdį.

Rajono administracijos Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas pastebėjo, jog galbūt prie to prisideda ir tai, kad rajono mokyklų mokytojai dalyvauja projekte „Lyderių laikas 2“, kuris ugdo tiek vadovų, tiek mokytojų, tiek mokinių lyderystės gebėjimus. Šis atsipalaidavimas, lyderystės apraiškos jautėsi ir susitikimo metu.

Susitikime su švietimo įstaigų vadovais daugiausiai dėmesio sulaukė Lietuvoje įgyvendinamas nacionalinis projektas „Lyderių laikas“, kuris jau įnešė svarų indėlį kuriant paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą, plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas galimybes mokyklai, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį. Apskritojo stalo dalyviai diskutavo, kaip tobulinti lyderystę mokymuisi, kaip geriau rengti mokyklų lyderius bei tobulinti jų kvalifikaciją.

Mokyklose daugumą mokytojų ir vadovų sudaro darbuotojai, kurių darbo stažas didesnis nei 20 metų. Nemažai rajono pedagogų, dalyvaujančių programoje, yra siekiančių lyderystės magistrantūros. Antai, susitikimo dieną du mokyklų vadovai gynėsi magistro laipsnius, dar keletas apsigynė prieš porą dienų.

Mokyklų vadovai patvirtino, kad šio projekto nauda akivaizdi visiems bendruomenės nariams. Projektas „Lyderių laikas 2“ suteikė puikią galimybę atsiskleisti naujiems švietimo lyderiams (mokytojams ir vadovams). Kūrybinės komandos atstovai, kurie skleidžia veiklas po mokyklas, atneša visas naujoves ir naują požiūrį į savo mokyklas. Taigi tie žmonės, kurie šiandien studijuoja ir reiškiasi kaip lyderiai, į savo organizacijas grįš tikrai turėdami daugiau vadybos žinių, pasiryžę keisti vadybos kultūrą.

Diskusija su švietimo ir mokslo ministru vyko ir kompetencijų vertinimo, atestacijų, mokyklų vadovų rotacijos klausimais. Ministras paprašė dalyvių pasidalinti nuomonėmis, ar naujas, per kompetencijų vertinimą ateinantis mokyklos vadovas turi turėti magistro laipsnį, ar neturintis tokio laipsnio vadovas turi įsipareigoti per penkerius metus jį įgyti.

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko, administracijos direktoriaus pavaduotojos R. Zablackienės nuomone, modernioje vadyboje reikia žinių, todėl pedagogas, pretenduojantis į švietimo įstaigos vadovo pareigas, turėtų galvoti apie magistro laipsnį iš anksto.Pasak Prienų rajono savivaldybės mero Vytas Bujanausko, esą gali būti sunku palyginti, ar turintis magistro laipsnį vadovas yra gabesnis už jo neturintį, bet turintį patirties. Vicemeras Egidijus Visockas pastebėjo, jog šių dienų gyvenimo patirtis rodo, kad didelio skirtumo tarp bakalauro ir magistro laipsnių beveik nėra, nes jaunas žmogus, tiek baigęs vieną studijų pakopą, tiek kitą, turi tiek pat patirties. Jeigu tarp šių dviejų išsilavinimo lygių būtų penkerių metų skirtumas, tuomet, pasak vicemero, bakalauras ir magistras turėtų skirtumą, todėl jis buvo už tai, kad magistro išsilavinimui būtų keliami aukštesni reikalavimai.

R. Zailskas užsiminė, kad ministras vis dar nėra nustatęs vadovų atestacijos kas penkeri metai tvarkos, nors žinoma, kad kažkokie procesai tuo klausimu vyksta. Ministras paaiškino, kad dėl atestacijos tvarkos išsiskyrė dalies politikų, taip pat ir Seimo narių, ministerijos nuomonės tarp to, kokios kompetencijos yra būtinos mokyklos vadovui. Pasak D. Pavalkio, ir jis, ir Premjeras, rodos, ir Prezidentūra, palaiko modernią idėją ir šiuolaikišką vadovų skyrimo tvarką, kuri susideda iš dviejų dalių: pirmiausia vadovų kompetencijos įvertinamos Vilniuje, vėliau jie dalyvauja Savivaldybės skelbiamame konkurse. Išvažiuojamame Seimo komiteto posėdyje Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo galutinai sutarta, kad atestacijos reikalavimai turi būti sunkesni, nei konkurso į užimamą vietą.

Ministras akcentavo, kad ruošiamasi įvesti įvairių disciplinų testavimą, galbūt pasinaudojant suomių patirtimi, kai mokyklos sužino, kokie bus testai, tik kelios savaitės prieš testavimą, t. y. tam, kad visas disciplinas mokytųsi vienodai. „Tai visą suomių švietimo sistemą gena į viršų“, pabrėžė D. Pavalkis.

Ministrui rūpėjo klausimai ir apie mokinio krepšelio (MK) metodiką. Jau seniai švietimo specialistai kritikavo MK metodiką ir teikė motyvuotas įžvalgas dėl metodikos žalos. Taip pat buvo kalbama, jog krepšelio metodika bus atšaukiama, pakeičiama. Tačiau ministras nuramino, jog kol kas jokių pakeitimų nenumatoma, nes nėra tam jokios alternatyvos.

Neigiamai ministras atsakė į klausimą dėl neformaliojo ugdymo mokinio krepšelio, nes norint įvesti tokį krepšelį reikėtų papildomai maždaug 260 mln. litų kiekvienais metais, o tokių lėšų nėra.

Susitikimo metu ministras D. Pavalkis akcentavo, kad šiuo metu Lietuvoje yra per mažai mokinių ir per daug mokytojų. Jo nuomone, reikėtų mažinti mokytojų skaičių ir numatyti papildomą finansavimą išeitinėms kompensacijoms.

 

Po vienu stogu galėtų sutilpti visi

Lankydamasis Ašmintos daugiafunkciame centre švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis buvo maloniai nustebintas vietos, kurioje įsikūręs centras, taip pat pasidžiaugė, kad toks centras tenkina visos bendruomenės poreikius. Išgirdęs apie bendruomenės nuogąstavimus dėl seniūnijos įkėlimo į daugiafunkcį centrą, ministras atsakė: „Nesate jūs čia tokie dideli, kad galėtumėte švaistytis“. Pasak jo, tokiame daugiafunkciame centre visi galėtų sutilpti.

Kaip po susitikimo sakė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, ministras D. Pavalkis palaiko daugiafunkcių centrų idėją – mūsų mažoje valstybėje, mažuose kaimuose daugiafunkciai centrai puikiai tinka bendruomenės poreikiams tenkinti. 

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close