Opozicijos spaudos konferencijoje

Kovo 21 d. surengtoje spaudos konferencijoje Prienų rajono savivaldybės Tarybos opozicijos atstovai Loreta Jakinevičienė, Cezaras Pacevičius, Jonas Vilionis ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininkas Vytautas Kamblevičius išsakė savo nuomonę bei pastabas aktualiais klausimais dėl viešųjų pirkimų organizavimo biokatilinės statybai Prienuose, vietinio susisiekimo maršrutų koregavimo, situacijos švietimo, kultūros ir sporto sistemoje, žemės ūkio politikos. Konferencijoje buvo paviešinti administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus atsakymai į opozicijos paklausimus. 

 

Kritikavo Viešųjų pirkimų organizavimą

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininkas V. Kamblevičius piktinosi valdžios abejingumu ir nesirūpinimu opiausiomis problemomis, dėl kurių kenčia mokesčių už atliekas ir šilumą mokėtojai Prienuose ir ypač Jiezne. Jo nuomone, biokatilinės rekonstrukcija Prienuose ir viešųjų pirkimų organizavimas neturi analogo Lietuvoje. Jis sakė ne kartą apie tai rašęs, tačiau valdančiųjų buvo apkaltintas bandymu politikuoti, nors administracijos direktorius spaudos konferencijoje pats pripažinęs, jog vietiniais specialistais nepasitikima, nes po trečiojo žlugusio biokatilinės statybos pirkimo nutarta kreiptis į Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO). V. Kamblevičiaus teigimu, niekas už ‚ačiū“ konkurso neorganizuos, o šilumos kaina gyventojams nuo to nesumažės.

L. Jakinevičienė pridūrė, kad opozicija buvo pateikusi keturis paklausimus, vienas iš jų buvo dėl viešųjų pirkimų. Atsakyme buvo aiškinama, jog pirmasis konkursas buvo nutrauktas dėl minimalių reikalavimų neatitikusios tiekėjų kvalifikacijos, antrasis – dėl pasikeitusio šilumos ūkio teisinio reguliavimo ir su projekto įgyvendinimu susijusių LR ūkio ministro įsakymų pakeitimų, trečiasis – dėl nepriimtinų, t. y. per brangių pasiūlymų, keliamų reikalavimų neatitikimo. Paskutinis konkursas Tarybos narę nustebino – anot jos, UAB „Enerstena“ pasiūlymas taip pat buvo per brangus ir, nors organizacija derybų metu dar sumažino kainą, Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimu pirkimo procedūros buvo nutrauktos. L. Jakinevičienės nuomone, valdančiajai daugumai šiuo klausimu pritrūko ir kompetencijos, ir atsakingesnio požiūrio į viešųjų pirkimų organizavimą, todėl ji turėtų prisiimti visą atsakomybę, kad praėjusią žiemą jau turėjusi veikti biokatilinė vis dar nepastatyta.

Paantrindamas C. Pacevičiaus pridūrė, kad biokatilinės statybos kaina, prasidėjusi nuo 5,4 mln. Lt, jau viršija 10 mln. Lt. Keisčiausia tai, kad visuose viešuosiuose konkursuose dalyvavo tie patys trys dalyviai, o tai leidžia daryti prielaidą dėl galimo konkurso neskaidrumo. Jo, kaip inžinieriaus, nuomone, projektas nėra pritaikytas esamai situacijai Prienuose, apskaičiuojant šilumos poreikį, be to, netinkamai paruoštas. „Paties ekonomaizerio pirkimas buvo absurdas. Per LIFE programą iki 1 MW galios kondensaciniam ekonomaizeriui pirkti skiriama 690 tūkst. Lt europinių lėšų, t. y. 80 proc. jo vertės. Tuo tarpu Prienai pasirinko kitokį modelį. Nepasinaudojus LIFE programa, koncesijos pagrindais pirktas ekonomaizeris šilumos kainą padidintų 7–9 centais“, – C. Pacevičiaus nuomone, tokiais sprendimais remiantis pastatyta biokatilinė šilumos kainos nesumažintų.

Žemdirbių interesus ginantis J. Vilionis buvo dar kategoriškesnis. Jo manymu, dabartinė rajono valdžia biokatilinės nepastatys, nes nėra „gaspadoriaus“, tik klerkai. Tarybos narys ir ūkininkas pabrėžė per metus investavęs apie 16 mln. Lt ir parengęs apie 6–7 projektus, kurių nė vienas nebuvo atmestas.

J. Vilionis apgailestavo, kad valdantieji nenori pasižvalgyti plačiau, pasisemti patirties, kaip ūkiškai tvarkosi kiti rajonai. Anot jo, rajono žmonės nusivylę valdžia, ką esą parodė ir seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai: iš kelių tūkstančių gyventojų į susirinkimus ateidavo vos kelios dešimtys. Opozicijos atstovo nuomone, savivaldybė praskolinta, daugiau skolintis jau negali.

Apibendrindama situaciją dėl viešųjų pirkimų, L. Jakinevičienė pažadėjo, kad opozicija dar kartą atidžiai išanalizuos atsakymą į paklausimą, o šilumos klausimas bus visada opozicijos akiratyje, juolab kad tai labai glaudžiai susiję su savivaldybės biudžetu, dideliais įsiskolinimais už šildymą.

 

Gynė Pakuonio gyventojų interesus

Po praėjusiame Tarybos posėdyje pateikto vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo nuo gegužės 18 d. neliks kai kurių maršrutų. Bene jautriausiai į pasikeitimus sureagavo Pakuonio seniūnijos gyventojai, kurie kreipėsi į opoziciją dėl planuojamo panaikinti maršruto Prienai–Kaunas per Pakuonį. Žmonės klausė, kodėl bus panaikintas maršrutas, kada buvo tartasi su miestelio bendruomene dėl maršruto panaikinimo, kas atstovavo bendruomenei derinant tvarkaraščius, kaip bus informuojama visuomenė ir kt. L. Jakinevičienės nuomone, labai neteisinga, kad sprendimo projektas Taryboje buvo pateiktas kaip papildomas klausimas, kad Keleivių pavėžėjimo komisija šį sprendimą priėmė vienašališkai, nes svarstant maršrutus į posėdį nebuvo pakviesti nei seniūnai, nei pagrindinio vežėjo UAB „Kautra“ atstovai. Pasak L. Jakinevičienės, opozicija ne prieš lėšų taupymą ir racionalų jų naudojimą, tačiau svarstant klausimus, susijusius su žmonių interesais, reikėtų pradėti nuo susitikimų ir diskusijos su vietos gyventojais, bendruomenės, seniūnijos atstovais ir vežėjais. Ji apgailestavo, kad ir Tarybos posėdyje pristatant klausimą nebuvo paaiškinta, kokie nuostoliai, juolab kad atliekamos išsamios analizės, duomenis specialistams pateikia ir UAB „Kautra“. Paaiškinimas, jog maršrutas yra nuostolingas, L. Jakinevičienės nuomone, nėra racionalus, nes visi kompensuojami maršrutai savivaldybei yra nuostolingi.

V. Kamblevičius patikino dar pasiaiškinsiąs šią problemą, neatmetąs galimybės nuvykti į Pakuonį pasikalbėti su gyventojais, kreiptis į valdančiuosius, kas ir kodėl sumanė tokį sprendimą.

 

Daugiau aiškumo apie konkursus į laisvas vietas ir atlyginimų priedus

Opozicijos atstovė L. Jakinevičienė pateikė informaciją apie atsakymus į paklausimus dėl projektų paraiškai pagal LAAIF programą, iš kurios kai kuriose seniūnijose būtų galima vykdyti vandentvarkos projektus, konkursų organizavimo į laisvas vietas rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje, Prienų globos namuose, Jiezno, Šilavoto ir Balbieriškio seniūnijose, siūlymų dėl atlyginimų priedų savivaldybės specialistams. Šiuos paklausimus ir siūlymus pasirašė visi opozicijoje esantys Tarybos nariai.

Iš pakomentuotų dokumentų akcentuota tai, kad konkursai į Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto ir Šilavoto seniūnijos seniūno pavaduotojo vietas jau paskelbti, o Prienų globos namų direktoriaus vietai užimti bus skelbiamas artimiausiu metu, nes kažkurį laiką buvo taupomos lėšos. Į paklausimą, kokiais prioritetais vadovaujantis anksčiau buvo paskelbtas konkursas į Jiezno seniūnijos pavaduotojo, o ne Balbieriškio seniūno vietą, pasak opozicijos atstovės, nebuvo konkrečiai atsakyta. Teigiama, kad taupant lėšas nebuvo skelbiamas konkursas Balbieriškio seniūnijos seniūno pareigybei užimti, o tik mokama priemoka seniūno pavaduotojai, tačiau vasario 13 d. konkursas taip pat paskelbtas. L. Jakinevičienė sutiko su administracijos pozicija, jog taupyti reikia, juolab sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams, tačiau pasigedo loginės taupymo planavimo sekos bei aiškumo, kodėl labiausiai lėšos taupytos ten, kur nėra seniūnijos vadovo, o ne priešingai.

J. Vilionis įžvelgė, jog taip yra saugomos vietos, tačiau išsisuko nuo tiesaus atsakymo, kam ir kokios.

V. Kamblevičius dėl teikiamų paklausimų buvo nusiteikęs pesimistiškai, esą vis tiek niekas į juos nereaguoja, tačiau vėliau pamąstęs, jog taip valdantieji esą sužino, ką dirba ir ko siekia.

Paskutinis raštas, kurį pakomentavo L. Jakinevičienė, buvo atsakymas į opozicijos siūlymus dėl atlyginimų priedų kai kuriems savivaldybės administracijos specialistams. Remdamiesi informacija, kad metų pabaigoje trūko lėšų biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams, bet kai kuriems Savivaldybės administracijos specialistams paskirti priedai, prieš tai teikę paklausimą, po atsakymo opozicijos atstovai pateikė ir pasiūlymų. Jie siūlė nemokėti priemokų, paskirtų už papildomą darbo krūvį Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai R. Olsevičienei, Balbieriškio seniūnijos seniūno pavaduotojai S. Ražanskienei ir Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistei I. Ramanauskienei, o jas nukreipti savivaldybės kultūros ir meno įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. Pasak L. Jakinevičienės, į vieną opozicijos siūlymą buvo atsižvelgta ir I. Ramanauskienės prašymas dėl priemokos skyrimo nebuvo patenkintas. Toliau paaiškinta, kad Balbieriškio seniūno pavaduotojai priedas mokamas už padidėjusį darbo krūvį, nemažo skaičiaus priežiūros ir įvairių darbų koordinavimą Balbieriškio miestelio ir Kunigiškių kaimo vaikų žaidimų ir sporto aikštelių teritorijose. L. Jakinevičienei kilo klausimai: kodėl už sporto aikštelių priežiūrą kitose seniūnijose priemokos seniūnams nemokamos, ar yra patvirtintas darbo krūvio grafikas, kokiu metu pavaduotoja prižiūri teritorijas ir, jeigu atlieka ir seniūno darbo funkcijas, kas atlieka jos, kaip pavaduotojos, funkcijas?

 

Kaltino užmiršus, kad Prienai žemdirbių kraštas

Išsakydama savo požiūrį į situaciją švietimo ir sporto sistemoje, opozicijos atstovė kritikavo valdančiosios daugumos sprendimą keisti priėmimo į priešmokyklines grupes ir pirmas klases tvarką, vykdant centralizuotą priėmimą per Švietimo skyrių. Jos nuomone, jeigu Prienų mokykloms priskirtos teritorijos, direktoriai galėtų patys ir vykdyti priėmimą, nebent nepasitikima vadovais.

V. Kamblevičiui toks valdžios sprendimas atrodė savęs menkinimas ir švietimo įstaigų vadovų autoriteto žeminimas.

Opozicijos atstovai kaltino valdžią ir neveiklumu kitose srityse. Pasak jų, nesistengiama išlaikyti mokyklų ir mokinių savo savivaldybėje, nesirūpinama reorganizuotų mokyklų ir likusių tuščių pastatų likimu, pataikaujama VšĮ Prienų sporto ir pramogų arenai, sužlugdytas Veiverių vaikų dienos centro projektas, todėl esą nukentėjo ir vaikų darželis, kuriame jau trūksta ploto vietų laukiantiems vaikams.

J. Vilionis pasigedo rimto valdžios požiūrio į savivaldybės strategiją, pagrindinius infrastruktūros veiksnius, kurie lemia verslo ir gyvenimo plėtros – ypač jaunoms šeimoms – savivaldybės pakraščiuose patrauklumą, žemės ūkio politiką, pieno gamintojų, žemdirbių ir ūkininkų problemas. Žemdirbių atstovas apgailestavo, kad kasmet žemdirbiams remti skiriama vis mažiau lėšų, o šiais metais biudžete norėta nepalikti ir tų varganų buvusių 20 tūkst. Lt. Jis pabrėžė, jog tai yra pasityčiojimas iš žemdirbių, kurie į rajono biudžetą mokesčių pavidalu įneša per 600 tūkst. Lt per metus, be produkcijos realizavimo.

V. Kamblevičius akcentavo spragas ir valstybės žemės ūkio politikoje, kurioje nėra vizijos, tęstinumo, ministrai keičiasi kaip pirštinės, kasmet daugėja „sofos“ ūkininkų, gaunančių nepagrįstas išmokas už žemę, nes dauguma jų esą dirba ministerijose ir savivaldybėse. Seimo nario nuomone, labai trūksta susikalbėjimo ir glaudaus ryšio tarp Žemės ūkio ministerijos ir Seimo kaimo reikalų komiteto, tarp ministerijų ir savivaldybių žemės ūkio skyrių.

L. Jakinevičienė atkreipė dėmesį į vasario 25 d. administracijos direktoriaus įsakymu paskirstytas 2014 m. sporto ir jaunimo veiklai skirtas savivaldybės biudžeto lėšas, kurias lėšų skyrimo komisija skirstė Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės aktyvinimo programos priemonėms „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“, „Sporto ir laisvalaikio veiklos aktyvinimas“ ir „Jaunimo veiklos aktyvinimas“. Tarybos narė neslėpė nustebimo, kad priemonėje „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“ pirmosios kelios eilutės „kalba“ apie daugiau nei 30 tūkst. litų skolos apmokėjimą. Ji stebėjosi, kaip bus remiamas sportas, jei trečdalis priemonei skirtų lėšų bus panaudotos perkeltiems įsiskolinimams už sutartis, sąskaitas apmokėti.

Spaudos konferencijai baigiantis jos organizatoriai paaiškino, kodėl lankėsi ne visų seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose. Opozicijos atstovai teigė nesirengę tuose susirinkimuose politikuoti ir kritikuoti valdančiosios daugumos. Iš to, ką tekę išgirsti kai kuriose seniūnijose, pasigedę rajono vadovų ir savivaldybės administracijos atstovų bendravimo su žmonėmis, pasiruošimo kalbėti strateginiais miesto plėtros perspektyvų, investicinių galimybių klausimais, todėl kitais metais siūlys, kad apie tai būtų daugiau diskutuojama.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close