Nuoskaudomis pasidalino po susirinkimo

Balbieriškio seniūnija jau nemažai laiko gyvena be seniūno. Nors, kaip parodė kovo 17 d. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vykęs 2013 m. seniūnijos bei keleto vietos įstaigų veiklos pristatymas, gyvenimas gražiame gamtos kampelyje bėga ta pačia vaga kaip ir gražiosios šio krašto upelės  Ringis ar Peršėkė: ir tiesiai, ir vingiuotai, ir stengiantis įveikti kliūtis.

 

Praėjusių metų seniūnijos veiklą apžvelgė seniūno pavaduotoja Sigita Ražanskienė. Ji pasidžiaugė, kad praėjusiais metai buvo renovuotas seniūnijos administracinis pastatas, sudarytos geresnės sąlygos darbuotojams, malonesnė aplinka lankytojams.

 

Problemos visur tos pačios

Nors pats miestelis gražėja, puošiasi kai kuriais naujais ir renovuotais pastatais, deja, demografinės ir socialinės tendencijos seniūnijoje panašios į viso Prienų rajono: mirtingumas didesnis nei gimstamumas, tuštėja mokyklos, gausėja pensininkų, socialinių išmokų gavėjų būrys.

Problemos taip pat mažai skiriasi nuo kitų seniūnijų. Gatvių apšvietimo, seniūnijos prižiūrimų kelių, komunalinių atliekų tvarkymo ir rinkliavos už jas, nesutarimų tarp kaimynų klausimais seniūnijoje buvo gauti 5 raštiški gyventojų prašymai ir skundai.

Balbieriškio seniūnijoje yra net 8 seniūnaitijos, turinčios seniūnaičius –  savo atstovus, tarpininkus tarp žmonių ir valdžios. Šiais metais seniūnaičių pagalba ypač pravers. Perdavus savivaldybės žinion socialinių išmokų administravimą, imtasi griežtesnių kontrolės priemonių, kad pašalpas gautų tik tie asmenys, kuriems ji reikalinga ir būtų išvengta piktnaudžiavimo atvejų. Balbieriškio seniūnijoje šią kontrolę vykdo 7 narių komisija, į kurią įeina seniūnijos darbuotojai, bendruomenės pirmininkas ir seniūnaičiai.

 

Trūksta socialinių darbuotojų

Kaip ir visose seniūnijose, vienas svarbiausių seniūnijos rūpesčių – gyventojų socialinių problemų sprendimas. Balbieriškio seniūnijoje tikrai daug žmonių, kuriems reikalinga socialinė priežiūra, pagalba ar net kontrolė. Seniūnijoje yra 27 daugiavaikės šeimos ir 17 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga net 39 nepilnamečiai vaikai, taip pat per 40 vienišų asmenų ir beveik tiek pat turinčiųjų visišką negalią. Suteikti tinkamą pagalbą, priežiūrą ir vykdyti kontrolę (dažnai ir to reikia)  reikėtų nemažos specialistų komandos, o ją sudaro tik 2 socialinės darbuotojos, bendradarbiaujančios su seniūnija, bendruomenėmis, policija. Kaip teigė S. Ražanskienė, su rajono savivaldybės Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyriais yra glaudžiai bendradarbiaujama, o socialinės rizikos šeimos, gyvenančios seniūnijoje, kontroliuojamos, jeigu reikia, surašomi buities tyrimo aktai.

Rūpinasi aplinkos gražinimu

Seniūnijoje veikiančios kaimų bendruomenės „Abipus Peršėkės“ (pirmininkas Algis Gustainis), „Balbieriškis“ (Saulius Narūnas), ,,Dūmė“ (Gintautas Pikas) ir „Vidupis“ (Alfonsas Vitkauskas), sporto klubai – badmintono klubas ,,Svajonė“ (Rymantas Sidaravičius), futbolo klubas ,,Ringis“ (Vytautas Pranskevičius, Vaidas Ručys), kraštiečių klubas ,,Nemuno vingis“, Prienų rajono neįgaliųjų draugijos Balbieriškio skyrius (Lina Šakočienė) ženkliai prisideda prie seniūnijos infrastruktūros, kultūrinio ir sportinio gyvenimo gerinimo. Prie miestelio ir jo apylinkių priežiūros prisideda ir viešuosius darbus dirbantys darbininkai. Seniūno pavaduotojos teigimu, pasitelkiant viešųjų darbų darbininkus ir visuomenei naudingos veiklos atlikėjus seniūnijoje nuolat prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos, piliakalniai, tvarkomos Balbieriškio miestelio aikštės, gatvės, šaligatviai, parkas, kapinės, genimi medžiai, kaimuose tvarkomos pakelės. Balbieriškio kapinėse išpjauta 12 avarinės būklės medžių. Šiais metais kapinėse planuojama išpjauti dar 7 avarinės būklės medžius. Nors talkininkų daugėja, žmonių sąmoningumas auga lėtai – vis dar šiukšlių pilnos viešosios vietos, o tuščia tara vos spėjama rinkti.

2013 m. Balbieriškyje atidaryta stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė. Iš gyventojų baldai, buitinė technika, statybinės ir žaliosios atliekos priimamos nemokamai. Seniūno pavaduotoja prašė gyventojų nedėti, nepalikti tokių atliekų prie bendro naudojimo ar rūšiavimo konteinerių, o nuvežti į surinkimo aikštelę.

Anot S. Ražanskienės, didelė problema ir kapinėse susidarančių atliekų rūšiavimas. Nors jau treji metai seniūnijos vadovai prašo, tačiau dauguma lankytojų neskaito informacinių lentelių su nurodymais ir atliekų nerūšiuoja. Tą turi padaryti seniūnijos darbininkai ir visuomenei naudingos veiklos atlikėjai arba reikia papildomai mokėti už atliekų išvežimą. Kaip ir daugumoje seniūnijų, aktuali ir augintinių nepriežiūros problema. Praėjusiais metais Balbieriškio seniūnijoje net 7 beglobiai gyvūnai buvo perduoti VšĮ gyvūnų globos namų ,,Mindraja“ darbuotojams.

Kaip minėta, vienas iš opiausių ir seniūnijos gyventojams rūpimų klausimų yra seniūnijos vietinių kelių būklė. Šiuo klausimu seniūnija sulaukia daugiausia gyventojų skambučių, gauna priekaištų, ir gana piktų. Nors vietinių kelių būklė

prastėja, jiems sutvarkyti trūksta lėšų. Pasak pavaduotojos, seniūnijoje yra 154,8 km vietinės reikšmės kelių ir gatvių, iš jų 10,5 km asfaltuotų. Pagal galimybes visi jie tvarkyti, įsisavintos visos kelių priežiūrai ir plėtrai skirtos lėšos, t. y. 179 473 litai, iš jų kelių priežiūrai – 93 657 Lt (sniego valymui, duobių užtaisymui, greideriavimui, žvyravimui) ir plėtrai – 85 816 Lt. Balbieriškio miestelyje baigta tvarkyti S.Nėries gatvė. „Tačiau ateityje didesnio finansavimo nenusimato. Reikėtų keisti ir pačių gyventojų požiūrį į kelius, reikia juos tausoti, vieniems kitus sudrausminti, kad nebūtų važinėjama su galinga technika, kai tam nėra sąlygų, kad jie netaptų neišvažiuojami ir reikalautų kapitalinio remonto“, –  pabrėžė S. Ražanskienė.

Baigdama gana plačiai pateiktą praėjusių metų seniūnijos veiklos ataskaitą, seniūno pavaduotoja kvietė visus ir toliau bendradarbiauti, dalyvauti seniūnijos gyvenime, ateiti su problemomis, pasiūlymais, nes tik nuo visų gyventojų priklauso, ar jie turės tokią seniūniją, kokioje nori gyventi.

Koncertas ataskaitinio pranešimo viduryje

Apie švietimo situaciją seniūnijoje kalbėjo Balbieriškio pagrindinės mokyklos, kuriai priklauso ir Kunigiškių pagrindinio ugdymo skyrius, direktorius Stasys Valančius. Direktorius pabrėžė, kad mokykla taip pat yra bendruomenės dalis, todėl kiek leidžia galimybės dalyvauja jos gyvenime. Jis džiaugėsi aktyvia mokyklos sportine, gamtosaugine veikla, garsinančia Balbieriškio seniūniją ne tik rajone, bet ir Lietuvoje. Deja, pasidžiaugti negalima kasmet mažėjančiu vaikų skaičiumi. Viliamasi, jog 2013 m. gimę 15 vaikučių po metų, kitų papildys darželinukų (kurių šiemet yra 20), o vėliau –  ir mokinių gretas. Direktorius pasidžiaugė ir tuo, kad po Kunigiškių pagrindinės mokyklos reorganizacijos beveik niekas iš darbuotojų nebuvo atleisti iš darbo, gavo pasiūlymus dirbti Balbieriškio pagrindinėje mokykloje

Trumpai rajono kriminogeninę situaciją ir nusikalstamumo tendencijas apžvelgė policijos atstovas K. Loda. Seniūnijos kultūrinio gyvenimo naujienomis pasidalino Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio salės direktorė Neringa Senavaitytė. Ji supažindino su centro ir meninių kolektyvų veikla. Plačiau visų kolektyvų veiklą reprezentavo koncertas, kuriame pasirodė šokėjai, muzikantai, dainininkai.

Gal kiek netikėta buvo viduryje ataskaitinio pranešimo surengtas koncertas, nors jis daug kam pakėlė nuotaiką ir leido trumpam pamiršti rūpesčius bei problemas. Po jo pasisakyti nepanoro nei seniūnijos susirinkime dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras, nei administracijos direktorius, nei kiti atstovai. Galbūt tokiu momentu sutrikę buvo ir labai gausiai į renginį susirinkę seniūnijos gyventojai.

 

Gyventojai skundėsi redakcijai

Tačiau atsitokėję ir aiškindami, jog jiems nebuvo suteiktas žodis, į redakciją kreipėsi ilgamečiai Balbieriškio miestelio gyventojai A. ir A. Ručiai. Gyventojai išliejo apmaudą, esą susirinkime daug žmonių, pensininkų, tikėjosi, jog bus kalbama apie negeroves, tačiau jos buvo pamirštos. Balbieriškiečių Ručių redakcijai išvardintos problemos žinomos jau ne vienerius metus, o aiškiau – nuo tada, kai savivaldybėje buvo įvesta vietinė rinkliava už buitines atliekas. Balbieriškio miestelio atstovai skundėsi dėl vietinės rinkliavos ir apmokėjimo už ją. Jie aiškino, jog pastaruoju metu daugiau nei dešimt seniūnijos gyventojų, daugiausia pensininkai, gauna grasinančius pranešimus iš UAB „Gelvora“ dėl skolų už vietinę rinkliavą išieškojimo ir prevencijos. Bendrovė sudariusi sutartį su UAB „ARATC“ ir jų pavedimu teisėtomis priemonėmis ragina gyventojus vykdyti savo įsipareigojimus. Dalis gyventojų perduoti teismui dėl tų pačių skolų priteisimo. A. Ručienė kalbėjo, jog tampytis po teismus priversta ir vos paeinanti su neįgaliu sūnumi gyvenanti aštuoniasdešimt septynerių metų Juodžiukynienė, kuri nei šiaudo nėra išvežusi. Ručiams, kaip ir daugeliui kitų rajono gyventojų, teismas yra priteisęs sumokėti už vietinę rinkliavą, t. y. už paslaugą, kurios žmonės teigia negavę, todėl jaučiasi apiplėšti. Paklausę kompetentingų specialistų ir valstybės tarnautojų patarimo, Ručiai 500 Lt įsiskolinimą pernai sumokėjo, o šiais metais ir vėl grasinama teismais, nes už paslaugą, kuria teigia nesinaudojantys, toliau nemoka. Pasak A. Ručienės, teismo sekretorė stebėjusis, kodėl esą Prienų rajono savivaldybė yra žioplesnė už kitas savivaldybes ir kitus rajonus, kuriuose apmokėjimas už šiukšles taikomas nuo išvežto šiukšlių kiekio, o ne nuo kvadratūros. A. Ručienė teigė prieš keletą dienų kalbėjusi ir su aplinkos bei teisingumo ministrais V. Mazuroniu, J. Bernatoniu. Teisingumo ministras, pasak jos, kalbėjęs apie netvarką savivaldybėse, kad daugumoje rajonų nereikėję administracijų, kurios esą nežiūri, kaip žmonėms padėti. Kalbėjusi ir su tiesiogiai už atliekas atsakinga ministerijos specialiste, kuri, pasak A. Ručienės, siūliusi žmonėms reikalauti iš Savivaldybės, kad ši spręstų problemą, pareikalautų iš „ARATC“, jog būtų atmesta buitinių atliekų surinkimo apmokėjimo už kvadratūrą tvarka. Skriaudžiamais ir engiamais save laikančių žmonių nuomone, rinkliavos už buitinių atliekų išvežimą ir tvarkymą sistemos įvedimas prilygsta baudžiavai, kurią esą įvedė buvusi rajono valdžia, susivienijusi su keliomis savivaldybėmis.

Balbieriškio seniūnijos gyventoja nerimavo ir dėl to, kad Balbieriškyje nebelikę tualeto. „Kur žmonėms, laukiantiems autobuso ar trumpam iš jo išlipus, atlikti gamtinius reikalus? Anksčiau eidavo kažkur prie bažnyčios, už tvoros. Dabar nežinau, kur slepiasi?“ – piktinosi moteris.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close