Kartais šaukštas deguto statinę medaus sugadina

Klausytis Pakuonio seniūnijai vadovaujančio teisininko Audriaus Narvydo ataskaitos nebuvo nuobodu. Priešingai, ataskaita buvo pateikta įdomiai, apmąstymų forma – kas naujo per metus įvyko seniūnijoje ir ar visada ,,nauja yra gerai išmokta sena“ (rusų patarlė). Tokią formą seniūnas pasirinko kaip atsvarą sausiems skaičiams bei frazėms, kurie ne visada, anot jo, atspindi bendruomenės gyvenimo pokyčius.

 

Seniūnijos veiklos atskaitą A. Narvydas pradėjo tais pačiais R. Castelucci žodžiais, kuriais užbaigė ankstesnių metų ataskaitą: „Rūpinimasis žmogumi yra veiksmas, o ne idėja“. Prie rūpinimosi žmonėmis prisidės ir naujai paskirta policijos tyrėja Vaida Plioplienė.

Naujų darbuotojų seniūnijoje daugiau nesulaukta, o tiems, su kuria plušo visus metus, seniūnas nuoširdžiai padėkojo. Galimybes dar geriau dirbti, kaip ir visoje savivaldybėje, riboja skurdokas biudžetas: be lėšų keliams, seniūnijai iš viso skirta apie 60 tūkst. metams, t.y. 5 tūkst. Lt mėnesiui. Kaip pašmaikštavo seniūnas, normalaus verslininko mėnesinis atlyginimas didesnis, o už tokią sumą reikia „išlaikyti“ per tūkstantį gyventojų.

 

Kas buvo nauja praėjusiais metais

Kalbėdamas apie praėjusius metus A. Narvydas pasidžiaugė, kad 2013 m. pagaliau buvo pradėtas ilgai planuotas Pakuonio miestelio Pievų g. asfaltavimas. Tikimasi darbus tęsti ir 2014 m., nes sutartis su rangovais pasirašyta penkerių metų laikotarpiui. Deja, lėšų prastos būklės keliams tvarkyti gaunama per mažai, o gyventojai mina seniūnijos slenksčius ir prašo pagalbos. Seniūnas svarstė, galbūt galima būtų neatidėliotiniems darbams laikinai paskolinti biudžeto lėšų.

Nauja seniūnijoje ir tai, kad Prienų rajono savivaldybės ir Vietos bendruomenių programos lėšomis buvo pagamintos ir įrengtos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse gatvių pavadinimų lentelės bei įsigytas muzikos įgarsinimo įrangos komplektas, seniūnijos gyventojų patogumui įrengti du nauji gatvių apšvietimo šviestuvai ir juos jungianti linija Purvininkų kaime, organizuotas elektroninių atliekų surinkimas iš seniūnijos gyventojų, seniūnijos gyventojams išdalinti 265 antrinių žaliavų konteineriai, konteinerių negavusiems – šiukšlių maišai. Gal ne visiems viena naujiena patiks, tačiau nuo šiol be seniūnijos žinios nebebus vykdomi jokie kapaviečių statinių statybos ir rekonstrukcijos darbai. Seniūnui labai norisi atgaivinti ir stambiagabaričių atliekų surinkimą Pakuonyje ir Purvininkuose.

Vienas iš svarbesnių darbų 2013 m. buvo specialistų parengtas seniūnijų, miestelių, kaimų teritorijų ribų specialusis planas, tikimasi, kad greitu laiku bus išspręsta sena problema – nustatytos Pašventupio ir Šaltupio kaimų ribos bei priklausomybė seniūnijoms.

A. Narvydas pasidžiaugė tęsiamomis gražiomis tradicijomis: gyventojų ekskursijomis, šventinėmis vakaronėmis, aktyvumu seniūnijų sporto žaidynėse, kurioms pradžią davė parapijos klebono iniciatyva miestelyje įrengta sporto aikštelė (joje galima žaisti tinklinį, krepšinį), bei seniūnijos lėšomis įsigytas sportinis inventorius.

 

Senos problemos sprendžiamos sunkiai

A. Narvydas apgailestavo, jog kol kas nepavyko atidaryti keleivinio transporto maršruto Prienai–Kaunas per Kudirkus, nes įstatyminiu lygiu iki šiol neišspręsta keleivių pavėžėjimo per kelias savivaldybes išlaidų kompensavimo problema. Seniūnas teigė asmeniškai kreipęsis į Seimą dėl Transporto lengvatų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo – laukiama, kol bus baigtos įstatymo projekto svarstymo bei priėmimo procedūros. Tuo tarpu maršruto Kaunas–Birštonas vežėjui, stebėjosi A. Narvydas, kažkodėl ir be įstatymo pakeitimo pariteto pagrindais išlaidas kompensuoja net trys savivaldybės… Su klaustuku lieka ir maršruto Prienai–Kaunas per Pakuonį likimas. „Vasarą buvau pateikęs nemažai pastabų ir pasiūlymų dėl nuostolių keleivių pavėžėjime sumažinimo ir pačios srities pertvarkymo, bet į pasiūlymus niekas nereagavo. Bręsta naujas konfliktas, o kompromisų neieškoma…“, – neslėpė susirūpinimo seniūnas.

Seniūnijoje yra ir daugiau įsisenėjusių problemų, kurios kelia susirūpinimą jos vadovui. Blogiausia, kad jos priklauso jau ne nuo aukštesnės valios, o nuo pačių gyventojų. Nors į pagalbą buvo kviečiami Augalininkystės tarnybos specialistai, deja, seniūnui teks ieškoti naujų kovos ar tvarkos būdų su apsileidėliais, neprižiūrinčiais nuosavų valdų.

Ko gero, lengviau buvo kovoti su bebrais, užtvenkusiais Kuonės tvenkinį. Beje, jų veikla išties pridarė nemažai žalos aplinkai. Seniūnijai gavus reikiamus aplinkosaugos tarnybų leidimus, medžiotojai išgaudė tvenkinyje gyvenusius bebrus, tačiau liko kita sena problema: tvenkinys nežinia kieno, užtvanka nežinia kam priklauso, nėra įrengtas vandens išleidimas ir t.t. Seniūnas įsitikinęs, jog būtina viską teisiškai sureguliuoti ir tvenkinį tvarkyti kapitališkai.

Liko senos problemos ir dėl kito turto – šeimininkų neturinčių pastatų Daukšiagirės ir Kėbliškių kaime, Pakuonio ir Purvininkų bibliotekų žemės sklypų – registracijos.

Džiugu, jog keturiems gyventojams, tarp jų ir vienai daugiavaikei šeimai, seniūnija padėjo išspręsti įsisenėjusias nekilnojamojo turto registravimo problemas . Neabejinga daugiavaikės šeimos likimui seniūnija žada padėti jai ir toliau.

Pasak A. Narvydo, pati didžiausia Pakuonyje problema ,,su barzda“ – vandens ir nuotekų tinklų plėtra. Pakuonyje vandens kokybė gera, valymo įrenginiai modernizuoti pagal SAPARD programą 2002–2004 metais bene už 0,5 mln. litų, tačiau vandens suvartojama tikrai nedaug.

Seniūnas vylėsi, kad šiais metais bus pradėtas rengti Pakuonio miestelio bendrasis planas, kuris numatys miestelio plėtros perspektyvas ir galimas investicijų sritis.

Laukiama gyventojų pasiūlymų Pakuonio seniūnijos strategijai 2014–2020 m. pagal LEADER programą parengti (verslo idėjos, infrastruktūros plėtra).

Tačiau vienai iš galimų investicijų – vėjo jėgainių statybai – seniūnui teko aktyviai pasipriešinti, padėti šioje kovoje Dvylikių kaimo bendruomenės nariams. Pasak seniūno, ši neseniai susikūrusi bendruomenė savo veiklos stuburu pasirinko aplinkosaugą ir plėtoja ją keliomis kryptimis, o ne tik kovodama prieš vėjo jėgainių invaziją, kaip kartais bandoma teigti. „Taigi, sena situacija – vėjo jėgainių šalia Dvylikių ir Pagirmuonio kol kas nėra, o nauja – balandžio 10 d. esu kviečiamas į teismą paliudyti gyventojų aktyvią pilietinę poziciją, nes dar prieš metus viešame detaliojo plano svarstyme pareiškiau, kad aktyviai palaikysiu Dvylikių kaimo bendruomenės narių norą turėti saugią bei švarią aplinką ir šio duoto žodžio laikiausi visus 2013 metus“, – pabrėžė seniūnas.

Nežinia, ar teisininkui pavyks atsilaikyti, tačiau kovodamas dėl daugiavaikių šeimų, nustatant vaikų tėvystę, atsisakė filmuotis prieš televizijų kameras ir pasiūlė valstybinėms institucijoms dalykiškai spręsti šią problemą, o ne kurti televizijų pagalba šou spektaklį.

 

Dar apie kai kuriuos džiugius metų pasikeitimus

Pakuonio seniūnijos darbuotojai dar 5 namų savininkams padėjo papuošti stogus nauja neasbestine danga, prisidėjo prie bakterinės degligės židinio likvidavimo darbų, o seniūnijos benamis šuo Striukis buvo karantinuotas gyvūnus globojančioje UAB ,,Mindraja“, iš ten jį pasiėmė geri žmonės.

Ataskaitinio susirinkimo metu seniūnijos vadovas kai kuriuos žmones pakylėjo aukščiau. Jie, seniūno manymu, nusipelnė gražių žiedų savo neatlygintinu darbu kitų žmonių ir aplinkos labui. Gėlės buvo įteiktos A. Berkmonienei – už gailestingumo vargšams ir skurstantiems puoselėjimą, parapijinę „Carito“ veiklą; L. Jančiukienei – už parodytą iniciatyvą ir bendruomeninę veiklą tvarkant Pašventupio piliakalnio aplinką; L. Kuzmickienei – už atstovavimą kaimo gyventojams ir siekį išsaugoti ateities kartoms natūralią kaimo aplinką; klebonui R. Pilypaičiui – už jaunimo laisvalaikio organizavimą, sudarant sąlygas sportuoti parapijos namų parke; J. Šilkaitienei – už organizacinę ir kultūrinę veiklą seniūnijos neįgaliųjų labui; R.Žibienei – už didžiulį indėlį suburiant seniūnijos sporto komandą dalyvauti seniūnijų žaidynėse.

 

…ir nedžiuginančias problemas

Seniūnijos gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl kelio, kurį gadina miškovežiai, dėl autobuso maršruto Prienai–Kaunas per Pakuonį likimo. Vasario 13 d. Tarybos sprendimu nuo gegužės vidurio šis maršrutas turėtų būti panaikintas, o liktų tik maršrutas Prienai–Piliuona per Pakuonį, Bačkininkus. Pasak bendruomenės narės L. Raugevičienės, į jos kreipimąsi iš visų valdininkų ir politikų atsakęs tik Savivaldybės administracijos tarnautojas A. Bartusevičius, jis parašė, jog maršrutas savivaldybės biudžetui sudaro 14–15 tūkst. Lt nuostolio. Susirinkime dalyvavę Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Marcinkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė negalėjo pažadėti, kad maršrutas išliks, esą žmonių juo mažai važiuoja, o su Kauno savivaldybe nepavykę susitarti dėl abipusio maršruto nuostolių kompensavimo, tačiau pažadėjo, jog gyventojams nereikėsią laukti ilgiau nei penkias minutes, nes Kauno autobusas iš Piliuonos neišvažiuos, kol neatvyksiąs autobusas iš Pakuonio.

Valdininkų pasiaiškinimai sukėlė kai kurių susirinkusiųjų pykčio audrą. Žmonės priekaištavo, kad Tarybos sprendimas buvo priimtas iš anksto nederinus maršrutų su gyventojais, nesitarus su UAB „Kautra“. Nors A. Marcinkevičius aiškino, kad tartis su „Kautros“ atstovais galima buvo tik po Tarybos sprendimo, gyventojų tai nenuramino.

Administracijos direktorius neslėpė, kad jau dabar svarstomas klausimas dėl mokyklos statuso išlikimo. Ši problema, beje, liečia ne tik Pakuonio, bet ir kitas seniūnijas. Pakuonio pagrindinė mokykla neseniai renovuota ir, jeigu ją reikėtų mažinti iki pradinės lygio, didelių nuostolių patirtų ir pati savivaldybė. Administracijos direktorius kvietė šią problemą aktyviai spręsti bendruomenėje, ieškoti alternatyvų ir kompromiso – galbūt į tą patį pastatą sukelti daugiau įstaigų.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavę gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl apribojimo įvažiuoti į Daugšiagirės sodus sunkiasvoriam įmonės produkciją vežančiam transportui, galimų naujų degligės židinių, šernų atakos ir gresiančio afrikinio kiaulių maro, Kuonės upelio užterštumo, baseinu virtusių nuotekų iš gyventojų sodybų. Šią problemą, pasak valdžios ir seniūnijos atstovų, išspręsti galėtų aplinkosaugininkų vizitai arba vandens nuotekų tinklų įrengimas, tačiau ar gyventojai noriai jungsis prie tinklų – jau kita problema.

Pakuonio bendruomenės nariai nuogąstavo ir dėl plačiai nuskambėjusių vėjo jėgainių statybos likimo. Seniūnaitė L. Kuzmickienė kaltino savivaldybės Tarybos ir vietos bendruomenės narį A. Vaicekauską, esą jis žinojo, tačiau vis tiek pardavė savo žemę vėjo jėgainių statybai, taip pat ne vieną aukštas pareigas einantį valstybės tarnautoją, neatsižvelgus į bendruomenės narių pasipriešinimą ir galimai melavus teisme. Pasipiktinusi seniūnaitė teigė, esą niekur nėra taip, kad 150 metrų aukščio vėjo jėgainės būtų statomos 75 m spinduliu nuo gyvenamųjų sodybų, užmiršta, kad iki 5 km sklinda kenksmingas ausiai negirdimas infragarsas. Kita bendruomenės narė piktinosi, kad pamiršti klestintys seniūnijoje Sosnovskio barščiai, nesirūpinama jų naikinimu. L. Kuzmickienė sveikino puikiai žmonių labui dirbantį seniūną, o prieš „vėjo malūnus“ žadėjo kovoti iki galo.

Atremdamas mestus kaltinimus A. Vaicekauskas teigė pats jokių vėjo jėgainių nesiruošęs statyti, pardavęs 60 arų žemės pirkėjams, kurie nėra nei draugai, nei dalininkai, ir pats pasisakąs už tai, kad būtų kokios nors apsauginės zonos.

Tarybos narys siūlė seniūnijos gyventojams nurimti ir pagalvoti apie ateinančias naujo ES finansavimo laikotarpio investicijas į Pakuonio seniūniją, aptarti strategiją, kaip reikėtų suplanuoti tvenkinio sutvarkymą, atlikti kitus namų darbus. Keliams tvarkyti, pasak A. Vaicekausko, šie metai turėtų būti geresni. Juolab kad Vyriausybė žada skirti savivaldybėms daugiau lėšų keliams tvarkyti. Tarybos narys skatino bendruomenės narius mylėti savo kraštą, būti jo patriotais, kad vaikai neišvažiuotų į kitas mokyklas, visiems prisidėti prie seniūnijos veiklos, būti rūpestingiems, prižiūrėti pakeles, kirsti krūmus, neužkraunant šių rūpesčių seniūnijai.

Vis dar tebetvyrančią įtampą pamėgino nuslopinti seniūnas A. Narvydas. Jis sakė, kad daugiausiai problemų kyla dėl nesusikalbėjimo ir nekonstruktyvaus dialogo. Pasak seniūno, visiems būtų geriau, jeigu tiek dėl keleivinio transporto, tiek dėl mokyklos statuso išlikimo toks dialogas vyktų iš anksto.

Ataskaitinį susirinkimą užbaigė koncertą dovanoję seniūnijos kultūros saviveiklininkai, kuriems vadovauja laisvalaikio organizatorė Renata Žibienė.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close