Prienų aplinkos apsaugos agentūros informacija

Aplinkosaugininkai tikrina vykdančius transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto darbus

 

Prienų aplinkos apsaugos agentūros inspektoriai šį pavasarį vykdo planinius ir neplaninius fizinių ir juridinių asmenų atliekančių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto darbus patikrinimus.

Atliekantys minėtus darbus privalo vadovautis Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo reikalavimais. Aprašo tikslas – mažinti neigiamą transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos poveikį aplinkai.

Šio Aprašo nuostatos taikomos visiems užsiimantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla: variklio, transmisijos, pakabos, stabdžių sistemos, kuro sistemos remontas ir techninė priežiūra, įskaitant variklių plovimą, tepalų ar kitų skysčių keitimą, transporto priemonių pakartotinė apdaila ir pan. Ši veikla pripažįstama potencialiai taršia ir turi būti vykdoma dirbtuvių patalpose, kurios privalo atitikti šiuos reikalavimus:

grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui;

visi nutekėję pavojingi aplinkai skysčiai turi būti surenkami (sorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingos atliekos;

Priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas, veiklos vykdytojas turi tvarkyti taip:

kad atliekos nepatektų į aplinką;

privaloma atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje;

atliekos turi būti perduotos atliekų tvarkytojams, taip pat reikia turėti atliekų atidavimą pagrindžiančius dokumentus;

tvarkydamas komunalines atliekas privalo naudotis savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis ir rūšiuoti atliekas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

Veiklos vykdytojas privalo rūšiuoti, saugoti, supakuoti vežimui pavojingas atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai:

pavojingos atliekos turi būti rūšiuojamos pagal atskiras rūšis ir saugomos sandariuose, atspariuose saugomoms medžiagoms konteineriuose ar pakuotėse;

visi saugomų, supakuotų vežimui pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti;

pavojingų atliekų ženklinimo etiketė turi būti parengta pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma ir atspari aplinkos poveikiui;

perduodant pavojingas atliekas vežėjui, būtina Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka pildyti pavojingų atliekų lydraštį.

Veiklos vykdytojas privalo vesti susidarančių atliekų apskaitą elektroniniu būdu ir kasmet iki vasario mėn. 10 d. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdo veiklą, turi pateikti Atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, naudojant Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistemą (e-ASTA).

Veiklos vykdytojas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingas atliekas gali saugoti ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, o pavojingas – ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo jų susidarymo dienos šių atliekų susidarymo vietoje.

Veiklos vykdytojas, kurio veikloje susidaro baterijų ir akumuliatorių atliekos, privalo turėti specialius konteinerius baterijoms ir akumuliatoriams, kaip nustatyta Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklėse.

Draudžiama alyvų atliekas deginti buitiniuose katiluose, skirtuose Dirbtuvių patalpoms šildyti.

Veiklos vykdytojas privalo priimti visas remonto veiklos metu susidariusias nepavojingas ir pavojingas atliekas. Jas grąžinti transporto priemonės savininkui ar naudotojui draudžiama. Šis punktas netaikomas pakartotiniam naudojimui tinkamoms detalėms.

Atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentai turi būti saugomi 5 metus.

Dirbtuvėse susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis šiais reikalavimais:

ant patalpų grindų patekę vandens aplinkai pavojingi skysčiai turi būti surenkami (absorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingos atliekos;

jokie remonto ir techninės priežiūros metu susidarantys skysčiai (išskyrus nuotekas) negali patekti į nuotakynus;

nuotekos, susidariusios po variklių, transmisijos, pakabos plovimo, vadovaujantis nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, gali būti išleidžiamos į komunalinių nuotekų nuotakynus ar kitų asmenų valdomus nuotakynus tik turint jų valdytojo sutikimą (sutartį) priimti būtent tokias nuotekas. Variklių, transmisijos, pakabos plovimo nuotekos į aplinką gali būti išleidžiamos tik turint (nepriklausomai nuo kiekio) šiai veiklai galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Asmenys, pažeidę Apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Aplinkosaugininkai taip pat informuoja, kad per vasario mėnesį buvo nustatyta šie aplinkosaugos pažeidimai:

 

Vasario 4 d. Prienų mieste vykdant akciją ,,Kaminukas“ buvo nustatyta, kad garaže yra kūrenamas pečius pritaikytas naudoti atidirbtą alyvą. Tokiu būdu buvo deginamos atliekos (atidirbta alyva) ir teršiama atmosfera. Už šį pažeidimą yra skiriama bauda nuo 100 iki 200 Lt.

Vasario 11 d. Kernuvių k., Birštono sav. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už eksplotuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, apdorojimą (ardymą) neturint leidimo. Už tai numatyta administracinė bauda nuo 1000 iki 2000 Lt.

Vasario 22 d. vykdomame gyvosios gamtos reide buvo nustatyti 2 pažeidimai. Jiezno ežere du žvejai mėgėjai neturėjo žvejo mėgėjo leidimo ir vienas iš jų žvejojo be smaigų. Pažeidimai užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 25 iki 200 litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

Parengta pagal Prienų aplinkos apsaugos agentūros pranešimą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close