Padėkos renginys žmonėms, kuriantiems dabartį ir ateitį (GALERIJA)

Kiekvienų metų pradžioje Prienų bendruomenė susirenka į gražią ir prasmingą šventę – bendruomenės Padėkos dieną. Ji skirta prisiminti, kuo praėję metai buvo lemtingi, geri, dosnūs bendruomenei, taip pat pasidžiaugti žmonėmis, pildantiems šį gerų darbų aruodą, iš kurio galima pasisemti patirties, išminties, jėgų gyvenimui dabartyje bei kūrybinių minčių ateičiai.  

>>> DAUGIAU NUOTRAUKŲ ČIA <<<

Vasario 12-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vykusiame Padėkos dienos renginyje dalyvavo nemažas būrys Prienų bendruomenės narių, socialinių partnerių, bendraminčių. Bendruomenės Padėkos dienos dalyvius pagerbė LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės atstovai. Visiems kartu „sklaidant“, atrodo, dar visai neseniai praskriejusio Prienų bendruomenės dešimtmečio jubiliejaus akimirkas, prisiminta, kurie praėjusių metų momentai tebegyvena bendruomenės kelyje.

Padėkos renginio dalyvius pasveikino Prienų bendruomenės pirmininkė Auksė Grižaitė, kuri pasidžiaugė, kad yra kam padėkoti, nusilenkti už nuoširdų bendradarbiavimą, bei palinkėjo visiems gražių darbų ir ateityje.

Džiugu, kad į bendruomenės šventę atvyksta savo šaknų neužmiršę kraštiečiai, kurie nuolat yra šalia savo mintimis, jausmais, patarimais. Tokia yra prienietė, VDU Socialinio darbo katedros profesorė Nijolė Večkienė. Profesorės nuomone, bendruomenė yra ta vieta, kur galima augti, užaugti, jausti, kad tave myli. „Jaučiuosi parvykusi namo“, neslėpė džiaugsmo gerbiama viešnia.

 

Rūpinasi vaikų ir paauglių užimtumu

Prienų bendruomenė turi aiškius veiklos planus, yra numačiusi apibrėžtas darbų kryptis ir labiausiai telkiasi ties tais klausimais, kurie yra reikšmingi Prienų miesto gyvenime, svarbūs ir dabarčiai, ir ateičiai. Vienas iš tokių – mūsų vaikai. Kiek dėmesio buvo skirta vaikams praėjusiais metais, kaip buvo ir yra sprendžiami jų užimtumo, kūrybinio gebėjimų ugdymo, auklėjimo klausimai, trumpai papasakojo Prienų bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centro projekto vadovė Vilma Bražukaitienė.

Šis projektas, kaip teigė jo vadovė, tęsiasi jau penkti metai, o vienas iš pagrindinių jo tikslų vaikų ir paauglių tikslinis užimtumas. Vaikų dienos užimtumo centre vaikams ir jų šeimų nariams teikiama kompleksinė pagalba padedant ugdyti jų socialinius įgūdžius: stiprinama motyvacija mokytis spęsti iškilusias problemas, suteikiama žinių bei ugdomi gebėjimai įveikti krizę, reikšti jausmus, ypatingai akcentuojant humaniškų santykių svarbą. Vaikai užimti kryptinga popamokine veikla, dalyvauja įvairiuose projektuose, programose, konkursuose, akcijose.

Laimėjus projektą, 2013–2016 m. Prienų bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centro veiklos finansavimas padidėjo iki 39 900 Lt, tačiau vis tiek tai yra kuklūs pinigai. Nors projekto vadovė nesiguodė, nesunku nuspėti, jog veikloms skirtų lėšų tikrai nepakanka organizuoti vaikų užimtumą, stovyklas, ekskursijas, apsirūpinti kūrybinėmis priemonėms ir pan. Projekte yra nustatyta riba, kiek turi būti skirta lėšų ir darbo užmokesčiui. Ši suma 29 tūkst. Lt per metus, t.y. 1,2 etato, kuriuo dalinasi keturi darbuotojai: finansininkė, projekto vadovė socialinė darbuotoja, socialinis pedagogas ir užimtumo specialistas. Vaikų maitinimui ir veikloms lieka apie 10 tūkst. Lt. Tad aišku, jog be savanorių pagalbos, didžiąja dalimi savanoriško pačių darbuotojų darbo, be „Maisto banko“ paramos (gauta parama maisto produktais finansine išraiška 2013 m. siekė 34,7 tūkst. Lt), sunku būtų vykdyti visas suplanuotas veiklas.

V. Bražukaitienė pasidžiaugė, kad 2013 m. Prienų rajono savivaldybė finansavo pusę užimtumo specialisto etato (šiais metais jis nefinansuojamas – aut. pats) ir komunalines paslaugas už patalpas „Žiburio“ gimnazijos bendrabučio pirmame aukšte. Šias apleistas patalpas tiek savo jėgomis, tiek su rėmėjų bei savanorių ir vaikų pagalba susiremontavo patys.

Jomis labai džiaugiasi, nes per vienerius metus Vaikų dienos užimtumo centre paslaugos suteikiamos vidutiniškai 40–50 vaikų ir paauglių iš 2530 šeimų. Šis centras jau tapo stipria traukos vieta, kur jie skuba po pamokų, nenori palikti net atostogų metu.

 

Neužmiršti ir suaugusieji

Apie Europos lėšomis finansuojamą projektą „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, kurį kartu su partneriais iš kitų Lietuvos miestų vykdo Prienų bendruomenė, plačiau papasakojo bendruomenės pirmininkė A. Grižaitė. Ji akcentavo, kad šio projekto tikslas paskatinti žmogų imtis pačiam atsakomybės už save, savo šeimą ir savo gyvenimą, pažadinti jo motyvaciją kurtis normalų gyvenimą, padėti atsitiesti ir keistis, nes tai reikalinga, norint surasti darbą, tapti visaverčiu visuomenės nariu. Projekto tikslai, veiklos bei uždaviniai įgyvendinami dienos centruose, kur organizuojama pastovi veikla su šeima.

Projekto tikslas nėra vien formalus paskaitų ciklo išklausymas. „Tai patyriminis būdas, kuris padeda socialinę atskirtį turinčiam žmogui atgauti savivertę. Todėl pradėdami nuo individualaus darbo su klientu, pradedame nuo jo asmeninės reabilitacijos: kiekvieno „aš“ vertybių atkūrimo – dvasinių, intelektualinių, emocinių ir fizinių. Socialinių įgūdžių ir Pagalbos grupės padės šiems žmonėms jungtis ne tik bendradarbiavimui tarpusavyje, bet ir keisti požiūrį į šeimą, bendruomenę, visuomenę, savo asmeninį santykį su ja. Tik atkūrę tai, kas sugriauta nepasitikėjimo, visuomenės per socialinę atskirtį atstūmimo, galime pradėti ugdyti profesinę kompetenciją. Praėję nuolatinius mokymus, kursus, mūsų klientai įgis profesinių įgūdžių. Daugelis jų įgis naują kvalifikaciją, bus perkvalifikuoti arba pakels savo kvalifikaciją“, – sakė projekto koordinatorė.

 

Vienas iš bendruomeniškumo pavyzdžių – savanorystė

„Sakoma, jog imant prisipildo rieškučios, o duodant – širdis. Brangiausias mūsų bendruomenės turtas yra savitarpio parama. Tai vadinasi šventu savanorystės vardu. Mes didžiuojamės, kad savanorystė mūsų mieste plinta, kad į ją įsitraukia jaunimas, plečiasi savanoriško darbo sferos ir tvirtai tikime, kad tai gerina mūsų gyvenimo kokybę“, pabrėžė ir dar vieną po bendruomenės sparnu prisiglaudusį Savanorių centro projektą koordinuojanti bendruomenės pirmininkė A. Grižaitė. Ji pristatė, kokias veiklas 2013 m. vykdė Savanorių centras, pasidžiaugė aktyviausiais savanoriais ir savanorystės idėjas skleidžiančiais jaunuoliais bei suaugusiais žmonėmis.

 

Niekada nesijautė vieni

Toje įvairiapusėje veikloje Prienų bendruomenės aktyvistai niekada nesijautė vieni ar bejėgiai, nes bendruomenės idėjas ir veiklas nuolat rėmė, padėjo, skatino nemažas geranorių žmonių būrys. Dauguma jų atvyko į Padėkos dienos renginį. Bendruomenę sveikinę LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Prienų seniūnas Algimantas Matulevičius, „Swedebank“ Prienų skyriaus vadovas Gintautas Bartulis, Prienų darbo biržos vadovas Vygintas Morkūnas, Prienų rajono savivaldybės Tarybos narys Cezaras Pacevičius ir kiti pripažino, kad bendruomenėje dirbti yra labai sunku. Pirmiausia tai darbas, už kurį nemokamas joks atlygis, antra, bendruomenė tai vienminčių grupė, kuri problemas sprendžia nepriklausomai, ar tai būtų jų tiesioginis, ar netiesioginis darbas. Svečiai dėkojo bendruomenės pirmininkei bei visiems bendruomenės nariams už gražią veiklą, darbus ir linkėjo toliau žengti tvirtu žingsniu.

 

Padėkojo aktyviausiems nariams, rėmėjams bei socialiniams partneriams

Padėkos dienos renginio metu nuoširdžiai padėkota dideliam būriui bendruomenės narių ir draugų, socialinių partnerių ir globėjų. Širdingas ačiū tartas Prienų parapijos klebonui Jonui Baliūnui, kuris visada yra arti bendruomenės idėjų, sumanymų, skatina bendruomenės žmonių tvirtumą, kantrybę ir meilę. Prienų bendruomenė dėkojo jau ne vieneri metai kartu su bendruomene, Vaikų dienos užimtumo centru bendru keliu žengiančiai Prienų laidojimo namų direktorei Augustei Pociūtei. Atsiimdama padėką direktorė ir toliau pažadėjo remti Vaikų dienos užimtumo centrą.

Už bendradarbiavimą, vaikų dalyvavimą bendruose projektuose, pagalbą bendruomenės veikloje, supratimą ir palaikymą padėkos ir dovanėlės įteiktos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai, G. Bartuliui, DNB banko Prienų poskyrio vadovui Antanui Gustaičiui, MediCa klinikai, Prienų darbo biržai, Prienų seniūnijai, Prienų butų ūkiui, rajono savivaldybės Tarybos nariui, „Birštono vandenys“ direktoriui C. Pacevičiui, Sveikos gyvensenos klubui „Versmenė“, tradicinio konkurso „Kalėdų žvaigždė“ organizatoriams bei rėmėjams ir dar daugeliui kitų žmonių, organizacijų vadovų bei atstovų.

 

Nauji projektai ir idėjos

Pirmoji Prienų bendruomenės įkūrėja, ilgametė vadovė ir idėjų sumanytoja Tarybos narė L. Jakinevičienė pasidalino mintimis apie keletą tokių idėjų, kurias palaikė ir dabartinė bendruomenės pirmininkė, ir bendruomenės Taryba, ir partneriai.

Viena jų muzikinis festivalis-konkursas „Kalėdų žvaigždė“, subrandinta kartu su mokytoja ir fondo įkūrėja L. Šileikiene jau tapo tradicija, tačiau pernai metais atsigręžė į pačius mažiausius atlikėjus. Kita buvusios Prienų jaunimo mokyklos organizuojamas respublikinis mados konkursas-festivalis „Kūrybos oazė“ savo dešimtmetį paminės jau kaip Prienų bendruomenės ir jos narės, konkurso organizatorės Sonatos Šalčiuvienės bendras projektas. Sonata susirinkusiems trumpai pristatė šį projektą ir pakvietė jaunimą, mokyklas aktyviai dalyvauti jubiliejiniame respublikiniame „Kūrybos oazės“ renginyje, kuris vyks šiais metais.

L. Jakinevičienė pristatė dar vieną idėją ir netrukus pažadėjo pakviesti į ,,Senjorų klubą“, kuris kvies burtis brandaus amžiaus žmones ir dalintis savo profesinės, meninės, kūrybinės veiklos patirtimi. „Dėkojame visiems, kurie šiandien šią Padėkos dieną pavertėte švente. Manau, kad metai prabėgs greitai ir vėl visi susirinksime pasišilti prie gražaus, jaukaus Prienų bendruomenės židinio“, sakė buvusi ir dabartinė Prienų bendruomenės vadovės L. Jakinevičienė ir A. Grižaitė.

Padėkos dienos renginį dainomis papuošė Prienų meno mokyklos mažieji dainorėliai, mokytojos R. Liutvinskienės Meninio lavinimo studijos dainininkai ir ketverių metų Prienų meno mokyklos solistė Austėja Belenavičiūtė, kuri yra viena iš televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio ir regioninio etapų nugalėtoja, taip pat „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Linos Suchorukovienės.

Po šilto bendruomeninio renginio susirinkusieji bendravo prie arbatos ir vaišių stalo, kurį gardžiais šakočiais, skruzdėlynais ir kitais gardėsiais praturtino aktyvi bendruomenės narė Angelė Garmuvienė.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close