Pakuonyje – spalvų ir muzikos fiesta (GALERIJA) (atnaujinta)

Šeštadienį Pakuonio gatvės pasipuošė įvairiaspalviais balionais ir vėliavėlėmis. Įvažiavus į Pakuonį, buvo akivaizdu, kad miestelyje – šventė. Aikštelė prieš Pakuonio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią netruko prisipildyti automobilių, o parapijos parkas šalia bažnyčios – Pakuonio gyventojų bei svečių.

Inicijuoja rūpimų klausimų sprendimą

Visuomeninis judėjimas ,,Už socialinį teisingumą“ inicijavo Veiverių  gyventojų, Veiverių seniūnijoje gyvenančių tarybos narių: Martyno Butkevičiaus, Cezaro Pacevičiaus, bei seniūnijos atstovės, laikinai einančios seniūno pareigas seniūno pavaduotojos Audronės Lazdauskienės, Veiveriuose esančios bendruomenės pirmininkės Daivos Venclovienės ir kitos bendruomenės pirmininkės bei VVG valdybos pirmininkės Virginijos Žliobienės susitikimą.

Patriotinių dainų vakaras Matiešionyse

Jau tryliktą kartą Matiešionių kaime, profesoriaus kalbininko Jono Kazlausko tėviškėje Birštono ir Prienų krašto žmonės susirinko pagerbti jo atminimą, pabendrauti ir kartu pasiklausyti gražių lietuviškų patriotinių dainų. Patriotinių dainų vakaras „Myliu gimtinę“ surengtas Seimo nario Andriaus Palionio iniciatyva.

Oninės Klebiškyje

Liepos 26-ąją, po dienos darbų, Klebiškio kaimo bendruomenė „Klevas“ susirinko švęsti Oninių. Atvyko ne tik keturios Onutės iš Klebiškio ir Juodaraisčio kaimų su savo šeimomis, bet ir gausus būrys norinčiųjų jas pasveikinti. Džiugu, kad į šventę rinkosi ištisos šeimos – nuo vyriausiojo iki paties mažiausio. Varduvininkės džiaugėsi, kad į šventę susirinko daug gražaus jaunimo.

Suvalkijos partizanų takais

1944 metų vasarą Raudonajai armijai vėl okupavus mūsų kraštą ir paskelbus vyrų mobilizaciją, Lietuvos jaunų vyrų gyvenimas virto persekiojamo žvėries gyvenimu. Nepriklausomybės metais laisvės ir tautinio patriotizmo dvasioje auklėtas ir brendęs jaunimas tą lemtingą momentą drąsiai ir tvirtai apsisprendė ir nepakluso okupantų paskelbtam įsakui. Sekdami tėvų ir brolių pavyzdžiu, prisiminę bolševikinio teroro žiaurumus, daugelis mūsų …

Prienų rajone suburtos dar dvi saugios kaimynystės grupės

Saugi kaimynystė yra viena populiariausių ir sėkmingiausių kada nors egzistavusių nusikalstamumo prevencijos priemonių. Ji pagrįsta paprastomis idėjomis ir vertybėmis, kurios priimtinos daugeliui žmonių. Svarbiausia – burtis į saugios kaimynystės grupes, siekiant mažinti nusikalstamumo ir viešosios tvarkos pažeidimų skaičių, kurti savo aplinką saugesne ir geresne vieta gyventi, dirbti, pramogauti, ilsėtis.

Apie Darių, Girėną ir ne tik

Pakuonyje vyko renginys, skirtas Seimo paskelbtiems Stepono Dariaus ir Stasio Girėno metams, jų skrydžio 80-mečiui paminėti. Pagrindinės mokyklos salėje susirinkusi mokinių ir mokytojų bendruomenė, kiti miestelio gyventojai sulaukė svečio – vieno iš Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos vadovų Vytauto Mekšriūno.

Kilkit į dangų svajonės…

Gegužės 31 dieną, vasarai bepraveriant duris, Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė Rima Vilkienė, bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė visus vaikučius pakvietė į Ašmintos parką, pasveikino su Tarptautine vaikų gynimo diena. Prie jų noriai prisidėjo Ašmintos seniūnė Vida Vitkauskienė ir bendruomenės Ošvenčia pirmininkė Rasa Vaitauskaitė.

Dailininkas pristatė parodą ir dovanojo paveikslą

   Gitas Markutis kaip tapytojas jau pažįsta Pakuonį; prieš porą metų čia dalyvavo tapybos plenere su žinoma Olego Karavajevo dailininkų grupe. Šįsyk į Pakuonio biblioteką iš Pakaunės jis atvyko itin ankstų rytmetį, ketindamas pristatyti jau personalinę savo parodą,  pabendrauti su pakuoniškiais moksleiviais, jų dailės mokytoju Kęstučiu Grigoniu;  mat po viso to dar turėjo spėti sugrįžti …

Išlauže atidaryta nauja paroda

Gegužės 3 d. (penktadienį) Išlaužo seniūnijoje buvo atidaryta jaunos išlaužiškės Gintarės Marčiulynaitės tapybos darbų paroda „Pažintis su geriausiu draugu“. Pernai Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete baigusi tapybos magistratūrą Gintarė pristatė savo kūrybos perliukus gimtajam kraštui. Paveiksluose ji analizuoja gyvūno ir žmogaus santykį, kuris taip pat reiškia gyvūno gyvenimą civilizacijos pasaulyje.

Šilavoto ataskaitiniame susirinkime

Prienų rajono savivaldybės seniūnijų ataskaitinių susirinkimų maratonas pasibaigė Šilavote gegužės 2 dieną. Nors tikėjausi, kad susirinks daug gyventojų ne tik iš Šilavoto, bet ir iš aplinkinių kaimų, bet žmonių antplūdžio nebuvo, net ne visos salėje esančios kėdė buvo užimtos.

„Kai aš mažas buvau…“

Vėluojantis pavasaris kaimo žmones verčia skubėti, tačiau balandžio 23 dieną, palikę įprastinius kasdienos darbus, į Siponių biblioteką susirinko aktyviausi bendruomenės nariai. Tą dieną bibliotekoje vyko rašytojo Prano Mašioto skaitymai „Kai aš mažas buvau“.

Gyvenamosios aplinkos kokybė – visos bendruomenės rūpestis

Pakuonio seniūnija patraukli ne tik savo geografine padėtimi, bet ir gyvenamąja aplinka. Seniūnija ir bendruomenė, dirbdamos sutelktai, stengiasi, kad gyvenimo sąlygos čia įsikūrusiems žmonėms kasmet gerėtų. Tai atskleidė ir kasmetinis tradicinis Pakuonio seniūnijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame seniūnas Audrius Narvydas pateikė ne sausą skaičių lentelę, o išsamią nuveiktų darbų ir gyvenimo keliamų iššūkių analizę.

Balbieriškio gyventojai klausimų turėjo daug

Į Balbieriškio seniūnijos ataskaitinį susirinkimą, vykusį atnaujintoje kultūros ir laisvalaikio centro salėje, susirinko gausus būrys miestelio gyventojų. Pristačiusi atvykusius svečius, seniūno pavaduotoja Sigita Ražanskienė supažindino su darbotvarke, pagal kurią buvo numatyta pristatyti visų seniūnijoje veikiančių įstaigų veiklą bei atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus. O klausimų ir problemų žmonės turėjo nemažai.

Pavasaris prasideda „Ievų daina“

 Po užsitęsusios žiemos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje balandžio 11 d. suskambo „Ievų daina“, pranešdama, kad atėjo pavasaris. Tądien susirinko gausus būrys „Ievų dainos“ autoriaus kraštiečio Gintauto Dabrišiaus poezijos gerbėjų, jaunystės draugų, kolegų.

Popietė „Gavėnios varpai“

Kovo 17-osios popietę į Naujosios Ūtos laisvalaikio salę rinkosi naujaūtiškiai. Mokytojos Vilijos Zablackienės iniciatyva vienas advento sekmadienis skiriamas dvasiniams apmąstymams. Ši popietė buvo skirta gavėnios laikotarpio apmąstymui, pasiruošimui Didžiajai savaitei ir Šv. Velykoms.

Savo kraštą reikia pažinti ir branginti

Kovo 10 dieną Matiešionių krašto bendruomenės nariai susirinko į konferenciją „Matiešionių krašto bendruomenės telkimas krašto pažinimui ir puoselėjimui“. Renginyje dalyvavo ir Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius, tarybos narė Birutė Vokietaitienė, seniūnas Jonas Kederys Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė.