Per vasaros knygų puslapius

Baigėsi vasara, apdovanojusi mus gražiomis dienomis, atostogų džiaugsmu, kelionių įspūdžiais. Nulydėdami ją mintimis, prisimename, kokia ji buvo… Veiverių bibliotekininkės Oksana ir Snieguolė pakvietė prisiminimais pasivaikščioti vasarą skaitytų knygų puslapiais.

Grožio dienos minėjimas

Tik vienas rasos lašas – o tiek tyrumo, grožio, tiek vilties. Gal kažkam tai gurkšnis gaivus, gal veidrodis skaidrus ar įkvėpimas sukurti amžinybę… O jau gražumas tos ryto lašančios vilties. Tik paprastas ryto lašas, o tiek grožio…Žodžiais neapsakysi.

Pasakorių konkursas „Žodis žodį gena“

Tarmės – tarsi brangūs akmenėliai lietuvių kalbos lobyne. Vargu ar kuris dabartinis vaikas suprastų zanavykų ar kapsų, sūduvių ar žemaičių šnektą. Gal dar kokiame nors atokiame kaime močiutė ir rypuoja daininga tarme. Tai išlikę „deimantėliai“… Laimingi tie, kas gali klausytis kalbančiųjų to krašto tarme.

„Mes savo rankom tėviškę apjuosim“

Šiemet sukako 25-eri metai nuo tos dienos, kai daugiau nei du milijonai lietuvių, latvių ir estų susijungė rankomis į vieną Baltijos kelio grandinę. Anot poeto Justino Marcinkevičiaus, „Mes dar niekada nebuvom tokie dideli. Niekada mumyse dar nebuvo tiek laisvės ir stiprybės, kaip stovint Baltijos kelyje“.

Veiverių seniūnijoje paminėta Tarptautinė jaunimo diena

Rugpjūčio 12 dieną buvo minima Tarptautinė jaunimo diena. Tai – proga atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į jaunus žmones ir pabrėžti jų vaidmenį globalioje visuomenėje, taip pat priminti pasauliui jaunų žmonių problemas. Veiverių seniūnijos jaunimas jau vėsoką rugpjūčio vakarą pasiūlė žiūrovams kiną po atviru dangumi.

Sporto aikštyno atidarymo šventė Alksniakiemyje (GALERIJA)

Ruošdamiesi kiekvienai šventei gamtoje meldžiame dangų atsiųsti gerą orą. Praėjusi savaitė itin gerais orais nelepino. Šilumos netrūko, bet dangus dažnai prakiurdavo lietumi. Nors praėjęs šeštadienis taip pat žadėjo lietų, o Alksniakiemio bendruomenės sporto aikštyno atidarymo šventės organizatoriai net įrengė palapines nuo lietaus, skėčių neprireikė.  

Pakuonis šventė Lietuvą

„Dainų dieną televizija pakartos, tada pažiūrėsim pabaigą“, – šnekėjosi Pakuonio žmonės, būreliais traukdami į parapijos parką prie Žalgirio paminklo paminėti Valstybės dieną. Ir suskambo Lietuvos himnas! Iškilmingai, didingai nuaidėjo virš liepų, ąžuolų viršūnių, pagražėjusios bažnyčios bokštų. Tikriausiai pačiame Vilniuje būtų išgirdę, bet ten tuo metu jį giedojo tūkstančių tūkstančiai… Giedojo visoje Lietuvoje, visame pasaulyje. Širdys …

Valstybės diena Šilavote

Liepos 6 d., minint Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, dieną Šilavoto seniūnijos gyventojai rinkosi prie paminklo Laisvės kovotojams, esančio šalia Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios, ir lygiai 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo tautinę giesmę. Kultūros renginių organizatorė Saulė Blėdienė

„Į tėviškę kelias toks ilgas“

Birželio 15 d. Šilavote vyko renginys „Į tėviškę kelias toks ilgas“, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienai paminėti. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Po mišių laisvalaikio salėje vyko seniūnijos tremtinių susitikimas. Visiems atėjusiems buvo įsegtos emblemos su rugiagėlės žiedu.

„Stiprybė – vienybėje, išdidumas – laisvėje“

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, į Sibirą. Vienas iš pagrindinių trėmimo tikslų buvo pašalinti iš Lietuvos žmones, kurie prisidėjo arba galėjo prisidėti prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo. Dar vienas svarbus trėmimo tikslas – aprūpinti SSRS šiaurines sritis darbo jėga.

Problemas užgožė šventinis džiaugsmas

Į seniūnijų ataskaitinius susirinkimus gyventojai renkasi išklausyti seniūno ataskaitą ir išsakyti savo problemas bei rūpesčius. Tačiau gegužės 8 dienos pavakare besirenkančius į Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrą žmones pasitiko smagi muzika, visų veiduose švietė šypsenos ir gera nuotaika. Gatvėje būriavosi seniūnijos gyventojai ir svečiai su gėlėmis laukdami, kol bus atidarytas renovuotas kultūros centro pastatas ir …

Keletas rankų didžią naštą pakelia

Perfrazuojant liaudies posakį, kad daug rankų didžią naštą pakelia, galima drąsiai teigti, jog šią naštą ant savo pečių neša vos trys Prienų seniūnijos darbuotojai. Tačiau kasmet, ruošdamiesi veiklos ataskaitai, jie suranda tokias pateikimo formas, kurios žavi išskirtinumu, originalumu, vaizdingumu. Seniūno Algimanto Matulevičiaus ir pavaduotojos Irenos Stasytienės atsakingumo ir didelio triūso dėka susitikimai su visuomene tampa …

Nuoskaudomis pasidalino po susirinkimo

Balbieriškio seniūnija jau nemažai laiko gyvena be seniūno. Nors, kaip parodė kovo 17 d. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vykęs 2013 m. seniūnijos bei keleto vietos įstaigų veiklos pristatymas, gyvenimas gražiame gamtos kampelyje bėga ta pačia vaga kaip ir gražiosios šio krašto upelės –  Ringis ar Peršėkė: ir tiesiai, ir vingiuotai, ir stengiantis įveikti kliūtis.

Kartais šaukštas deguto statinę medaus sugadina

Klausytis Pakuonio seniūnijai vadovaujančio teisininko Audriaus Narvydo ataskaitos nebuvo nuobodu. Priešingai, ataskaita buvo pateikta įdomiai, apmąstymų forma – kas naujo per metus įvyko seniūnijoje ir ar visada ,,nauja yra gerai išmokta sena“ (rusų patarlė). Tokią formą seniūnas pasirinko kaip atsvarą sausiems skaičiams bei frazėms, kurie ne visada, anot jo, atspindi bendruomenės gyvenimo pokyčius.

Pati jautriausia ir aštriausia – socialinė sritis

Į ataskaitinį susirinkimą Naujosios Ūtos seniūnijoje gausiai susirinko bendruomenės nariai, Prienų rajono savivaldybės, policijos, kultūros, švietimo, darbo biržos, žemėtvarkos atstovai. Sklandžiai ataskaita nuskambėjo ir seniūno Algio Aliukevičiaus lūpose. Seniūnas trumpai pristatė svarbiausius praėjusių metų seniūnijos darbus, apžvelgė teigiamas ir neigiamas seniūnijos gyvenimo tendencijas.