„Šventa Ona – duonos ponia“ Užuguostyje

Vasara persirito į antrąją pusę. Tai primena dvi svarbios tradicinio kalendoriaus datos, daugelyje parapijų pažymimos reikšmingomis bažnytinėmis šventėmis. Liepos 31 d. visus į Užuguostį kvietė tradiciniai Šv. Onos atlaidai ir margaspalvė šventė „Šventa Ona – duonos ponia“. Liepos 25-oji – šv. Jokūbo, vieno iš Kristaus apaštalų, vardadienis. Kaimo darbų rate tai jau rugiapjūtės pabaigtuvės, dar …

Užuguosčio kaimas Onines pasitiks atsinaujinęs

Prieš kelias dienas Užuguostyje vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamo projekto „Stipri bendruomenė – gyva bendruomenė“ pristatymas bei darbo grupės pasitarimas, kurio metu bendruomenės „Užuguostis“ pirmininkė Danutė Sodaitienė susirinkusiesiems pristatė numatytas įgyvendinti veiklas ir vizijas. D. Sodaitienė papasakojo, kas bus nupirkta, kokie darbai atlikti, ko gali tikėtis ir kuo galės naudotis Užuguosčio bendruomenė …

Naujosios Ūtos vasaros šventė – su pasidainavimais ir pasivaržymais

Liepos 2 d. bendruomenės stadione Žemaitkiemyje vyko Naujosios Ūtos seniūnijos vasaros šventė „Tėviškės spalvos“, skirta Valstybės dienai paminėti. Jau nuo ryto į bendruomenės stadioną rinkosi sporto varžybų dalyviai. Gausus būrys jaunų sportininkų, nuo kurių neatsiliko ir brandūs vyriškiai, susirungė krepšinio 3×3, paplūdimio tinklinio 4×4, smiginio, šaškių , futbolo (baudinių mušimo), kvadrato varžybose bei ūkinėse – …

Tautiška giesmė sugiedota ant Aušrakalnio

Vinco Mykolaičio – Putino tėviškėje, ant Aušrakalnio, sugiedojome ,,Tautišką giesmę“. Ir pats poetas rašė: ,,Yra nematoma jungtis/ Tarp mūs visų širdžių…“ Tokiu metu šias jungtis galime ir pamatyti, ir pajausti – jos mūsų rankose, akyse, šalia esančiuose žmonėse. ,,Palaimos šviesią valandą Ar juodu nesėkmės metu Aš liksiu ištikimas žmogui Ir sau pačiam…“ (Vincas Mykolaitis -.Putinas) …

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Šilavote

Šiemet sukako 75 metai, kai sovietiniai okupantai pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sovietų Sąjungos gilumą. Minint šią skaudžią mūsų istorijos datą Šilavote prie koplytstulpio tremtiniams atminti vyko renginys „Kur tas dulkėtas traukinys“. Renginyje dalyvavo Šilavoto seniūnijos tremtiniai, bendraminčiai, svečiai, buvo uždegtos atminimo žvakės ir pagerbtas šviesus atminimas tų lietuvių, kurie okupacinės valdžios buvo ištremti …

„Puriena“ vasarą pradėjo LASS maldos diena Šventojoje

Birželio 3 d. Šventojoje vyko tradicinė 23-oji Lietuvos aklųjų maldos diena. Šventės renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčioje. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris pasidžiaugė aklųjų ir silpnaregių gausa iš visos Lietuvos, linkėjo stiprybės, sveikatos. Mišiose giedojo jungtinis ansamblių „Credo“ ir „Puriena“ choras. Po mišių visi klausėsi Vilkpėdės bendruomenės centro …

Gera daryti gera

Gerumas – svarbiausias ir patraukliausias žmogaus bruožas . Geri poelgiai nelieka nepastebėti, jie suteikia žmogui viltį, saugumo jausmą, todėl kai LSDMS Prienų moterų klubas pasiūlė sudalyvauti Velykinėje akcijoje,,Pasidalink gerumu“ Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams abejonių nekilo. Šios akcijos pagalba norėjome ugdyti asmenybės gerumą, supratimą, gailestingumą. Atkreipti dėmesį į kito žmogaus esmę. Likome maloniai nustebinti, kai vieną …

Patriotinis ir pažintinis žygis po Jiezno ir Stakliškių seniūnijų apylinkes

Balandžio 30 dieną Jiezno gimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo Jiezno seniūno A. Bartusevičiaus ir Prienų 6-osios kuopos vado S. Žalio organizuotame žygyje po Jiezno ir Stakliškių apylinkes. Jis buvo skirtas Lietuvos valstybės krašto savivaldos šimtmečiui paminėti. Patriotiniame ir ištvermės žygyje taip pat dalyvavo mokiniai iš Pakuonio, Balbieriškio, Prienų ir Išlaužo, E. Stankevičienė su sūnumi (jauniausiu žygio …

Motinos pagerbtos Užuguosčio bažnyčioje

Jau penktus metus Užuguosčio bažnyčioje tradiciškai buvo paminėta Motinos diena, gražiai pasveikintos ir pagerbtos mylimos mamos ir močiutės. Kasmet šį renginį organizuoja bendruomenė ,,Radasta“ ir parapijos klebonas Gediminas Mieldažis. Jie pasirūpina, kad būtų pagerbtos visos moterys motinos ir jubiliejus šventusios motinos. Šiais metais jų buvo net dvylika. Pasveikinti Motinų atvyko Stakliškių seniūnijos seniūnas Gintautas Kaminskas ir …

Gėrio ir pasitikėjimo tradicija tęsiama

Balbieriškio kraštas gražus ne tik savo gamta, bet ir nuoširdžiais, bičiuliškais, savo kraštą mylinčiais žmonėmis, kurie savo darbais, idėjomis ir kūryba prisideda prie seniūnijos gyvenimo, tradicijų ir švenčių puoselėjimo. Gražu, kad šie darbai neužmirštami, o jų garbei organizuotas Padėkos vakaras tampa viena iš gražiausių metų tradicijų. Apie kaimo žmones dažniausiai kalbame kaip apie darbščius žmones, …

Didžiausia problema Ašmintos seniūnijoje – apgailėtina kelių būklė

Į Ašmintos seniūnijos ataskaitinį susirinkimą gausiai susirinkę gyvenvietės ir aplinkinių kaimų gyventojai vos sulaukė seniūnės ataskaitos pabaigos. Kai kurios žmonėms nieko nesakančios sausos ataskaitos detalės, įstatymų, įsakymų ar Tarybos nutarimų numeriai, niekam nebuvo įdomu – net susirinkime dalyvavęs rajono vadovas Alvydas Vaicekauskas paprašė ateityje to vengti. Gyventojai labiau norėjo išgirsti, kaip sprendžiamos daugelį metų besitęsiančios …

Jiezno seniūnijos gyventojai turėjo valdžiai klausimų

Jau eina į pabaigą seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai bei susitikimai su savivaldybės vadovais. Į 2015 metų veiklos aptarimą Jiezne kovo 14 -osios vakarą susirinko ne tiek jau daug gyventojų. Matyt, vieni nespėjo grįžti iš darbo, kitiems iš kaimų atvykti buvo nepatogu. Tačiau nedalyvaujančiųjų interesams atstovavo seniūnaičiai, bendruomenių nariai. Susitikti su jiezniečiais atvyko Prienų savivaldybės meras Alvydas …

„Literatūrinė valandėlė“ Jiezno PSPC Slaugos skyriuje Baliui Sruogai – 120. Artimas ir suprantamas.

Vasarį rašytojui Baliui Sruogai būtų sukakę 120 metų. Nors rašytojo gyvenimas baigėsi sulaukus vos 51-erių metų, jo kūrybinis palikimas didžiulis: išleista 17 tomų Raštų, kuriuose eilėraščiai, poemos, dramos, prozos veikalai, vertimai, kritikos straipsniai. Tačiau vienas iš labiausiai žinomų kūrinių yra romanas „Dievų miškas“, pagal kurį yra sukurtas ir vaidybinis filmas. Baliui Sruogai buvo skirta ir …

Jaunųjų šaulių šaudymo varžybos Kovo 11-ąjai paminėti

Kovo 4 dieną vyko jaunųjų šaulių šaudymo varžybos. Renginys buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Į varžybas susirinko gausus pulkas jaunųjų šaulių – net aštuonios šaulių komandos. Kiekvieną komandą sudarė penki nariai, tarp kurių buvo gausu ir merginų. Šaudymas truko keletą valandų. Kai buvo suvesti rezultatai, paaiškėjo taikliausieji šauliai. Kadangi šauliai atvyko tik iš …

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Naujojoje Ūtoje

„Tautos kaip ir medžio stiprybė – šaknyse“ – šie žodžiai buvo pasakyti Naujojoje Ūtoje vasario 15 d. vykusiame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime. Ir iš tiesų šį kartą daug dėmesio buvo skirta Lietuvos istorijai. Kadangi buvo numatyta minėjimo metu surengti viktoriną, todėl seniūnaitijų atstovai ruošėsi iš anksto. Buvo sudarytos trys komandos: Žemaitkiemio krašto bendruomenės komanda …

Nė dienos be veiklos

 Šviesa po truputį išstumia tamsą, kasdien po žingsnelį pailgindama dieną. Nors akį džiugina šerkšnu pasipuošę medžiai, sniego nubalinti laukai, tačiau širdis ilgisi pavasario saulės, gležnų lapelių švelnumo, linksmo paukščių čiulbesio. Pabudus gamtai ir žmogus ieško naujų įspūdžių, atradimų, pojūčių. Puiku tai daryti sąmoningai, kartu su draugais, bendraminčiais. Sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ nariai gerai žino, ką …

Į 2016-uosius – su gražiais prisiminimais ir naujomis viltimis

Šiandien istorija tapusius senuosius, 2015-uosius, metus Prienų rajono regėjimo negalios žmonių bendruomenė palydėjo keletu reikšmingų įvykių. Taip jau sutapo, kad paskutinis mėnuo buvo įprasmintas net trimis įsimintinais renginiais, kurių kiekvienas kažkuo praturtino ir kažką dovanojo: dalelę pažinimo, dalelę bendrystės, dalelę džiaugsmo. Didžiųjų švenčių laikotarpiu LASS Prienų r. filialo bendruomenės narius, besiburiančius Prienų švietimo centro patalpose, …

Vienišas Kalėdas sušildė pareigūnų dėmesys

Gražiausių metų švenčių išvakarėse, gruodžio 23-iąją, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato pareigūnai lankė Prienų rajone, dešimtyje seniūnijų, gyvenančius vienišus senelius. Norėdami pradžiuginti ir sukurti šventinę nuotaiką, jie senoliams dovanojo sieninius laikrodžius, su Bendrojo pagalbos centro ir Anoniminio pasitikėjimo telefonų numeriai. Pareigūnai senoliams linkėjo, kad ateinančios šventės į jų namus atneštų šilumą …

Geros permainos Jiezne

Baigiantis metams Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius džiaugiasi, kad 2015 metais nemažai nuveikta gerinant jiezniečių gyvenimo kokybę. „Po ilgesnio laiko jau yra kuo pasidžiaugti ir pasigirti“, –sako seniūnas.   Kaip ir daugelyje nedidelių miestelių ir seniūnijų, didžiausias seniūno galvos skausmas yra keliai ir gatvės, kuriems labai reikalingas kapitalinis remontas bei nuolatinė jų priežiūra. Seniūnijos kelių …

Kalėdos viena iš dviejų svarbiausių krikščionių švenčių

Kalėdos viena iš dviejų svarbiausių krikščionių švenčių, pradėtos švęsti dar anksčiau negu prieš 2 tūkstančius metų. Kristaus mokiniai pernešė jo mokymą į Europą tada, kai ji buvo valdoma romėnų. Gruodžio 25-ją romėnai švęsdavo saulės gimimo arba žiemos solsticijos dieną. Krikščionybė plėtėsi ir pagoniškoji šventė tapo krikščioniškąja. Apie 336 mūsų eros metus Kalėdos buvo pradėtos švęsti …

Kristapiškių kaimo gyventojai gyvens saugiau

Saugi kaimynystė – ne tik nusikalstamumui mažinti: ji skirta bendruomenės glaudiems santykiams ugdyti, suburianti bendriems tikslams − kovoti su nusikaltimais ir viešosios tvarkos pažeidimais, saugoti vienas kito turtą. Tai puiki galimybė aktyvių ir bendruomeniškų gyventojų, kuriems rūpi, kad jų rajone, daugiabutyje, kieme ar gatvėje gyventi būtų saugu ir ramu. Šis itin veiksmingas būdas – siekti …

Svarbiausia bendrauti

                „Svetimų kraštų nebūna. Tik keliautojas kartais būna svetimas“, – rašė Robertas Louisas Stevensonas. Kad šiais laikais nesusvetimėtume, mes, išlaužiečiai, keliaujame.   Lapkričio 21 d. Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės 47 nariai vyko į Anykščių kraštą. Sustojome prie pirmojo lankytino objekto – šventųjų ąžuolų, esančių prie kelio į Anykščių šilelį. …

„ŽMOGIŠKUMO KRAITĖ“ PAKUONYJE

Vieną rudenišką popietę Pakuonio pagrindinės mokyklos salė klegėjo nuo susirinkusiųjų gausos – čia vyko senjorų rudens šventė-vakaronė „Žmogiškumo kraitė“. Vakaronėje kartu su pakuoniečiais dalyvavo Ašmintos, Veiverių, Balbieriškio neįgaliųjų draugijų atstovai. Kad šventė būtų smagi, daug išmonės ir pastangų įdėjo Pakuonio neįgaliųjų draugijos pirmininkė Janina Šilkaitienė. Šventės dalyvius pasveikino Pakuonio seniūnijos laikinai einanti seniūnės pareigas Nijolė …

Paprienės bendruomenė rinko tradicinį patiekalą

Lietingą spalio 23-iosios vakarą Paprienės bendruomenės nariai rinkosi į vakaronę, kurios metu rinko tradicinį patiekalą. Džiugu, kad renginyje dalyvavo ne tik bendruomenės nariai, bet ir Prienų r. savivaldybės tarybos narė Rasa Ivanauskienė, Prienų miesto seniūno pavaduotoja Irena Stasytienė, VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė bei Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojas Artūras Ivanauskas su …

Sveikos gyvensenos moko Europos čempionato dalyvis

Uždarius Užuguosčio pagrindinę mokyklą kaime sustojo kultūrinė veikla –nebeliko masiškesnių kultūrinių bei sportinių renginių, užimtumo. Tačiau bendruomenė užsibrėžė tikslą – suburti bei suvienyti Užuguosčio ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šiais kaimais susijusius asmenis, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo užimtumui ir laisvalaikiui. Bendruomenės iniciatyva prieš porą metų suremontuotoje buvusios mokyklos sporto salėje, pritaikytoje rengti …

Išlaužo seniūnijoje

Kaip ir kasmet, spalio viduryje gražią ir jaukią šventę surengė kultūrinių renginių organizatorė Rasa Ruseckienė. Išlaužo bendruomenės namuose susirinkusius tuos, kas myli žemę, nebijo darbo, džiaugiasi rudens gėrybėmis ir nuveiktais darbais, įnešdamas naujo derliaus duoną, pasveikino Išlaužo seniūnas Tomas Skrupskas. Suneštinėmis gėrybėmis nukrautą stalą palaimino Išlaužo parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas. Už pilnus aruodus, už gražėjančias …

Rudenėlis atkeliavo į Skriaudžių pagrindinę mokyklą

Jau atėjo rudenėlis Krenta lapai, pučia vėjas, Šiaušia medžių šakeles Ir vaikučių galveles.   Skriaudžių pagrindinėje mokykloje 2015 m. spalio 12–16 dienomis vyravo linksma, šilta nuotaika. Į mokyklą atkeliavo Rudenėlis, o su juo ir projektas „Pas močiutę kaime“. Jo tikslas – sudominti mokinius senolių mitybos papročiais, išsaugojant tradicinio maisto gaminimo patirtį; skatinti mokinius rūpintis tradicinio …

Prisiminti ir pagerbti žuvusieji už laisvę

Spalio pradžia dar negaili nei saulės, nei šilumos. Geras oras gal ir buvo viena iš priežasčių, šeštadienį sukvietusių didelį būrį Balbieriškio krašto žmonių bei jų artimųjų į partizanų pagerbimo šventę. Daugelio žmonių, menančių baisius karo ir pokario metus, jau nėra. O tie, kurie dar gyvi, skaičiuoja solidžius ir garbingus jubiliejus. Tačiau džiugu, kad šalia garbaus …

Vėžionių kaimo bendruomenės Rudens šventė

Pasidžiaugti gražiu šių metų derliumi ir puikiu rudenišku oru šeštadienį prie Vėžionių kaimo bendruomenės „Topolis“ namų susirinko ne tik vietiniai gyventojai, bet ir svečiai. Tarp jų buvo LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėjas Arūnas Vaidogas, Jiezno seniūno pavaduotoja Asta Lukšaitė, Birštono vienkiemio ir Siponių bendruomenės atstovai. Išradingai bendruomenės narių organizuotoje šventėje buvo smagu ir vaikams, …

Europos paveldo dienos 2015 „Paveldėkime savo ateitį“ istorinėje Veiverių mokytojų seminarijoje

Rugsėjo 18 d. įvyko iškilmingas Europos paveldo dienų atidarymas ir vėliavos pakėlimas Prienų Laisvės aikštėje, po kurio šviesuomenė organizatorių autobusu atvyko į Europos Sąjungos lėšomis iš dalies restauruotus baltuosius rūmus Veiveriuose. Buvusioje Veiverių mokytojų seminarijoje – dabartinėje Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje atidaryta paroda „Visa ko pradžia mokyklos suole“. Šia iniciatyva atkreiptas visuomenės dėmesys į …

Išaiškėjo konkurso „Tapkime žydinčia seniūnija“ prizininkai

Šeštadienį į kultūros ir laisvalaikio centrą rinkosi gerai nusiteikę ir pasipuošę Stakliškių seniūnijos gyventojai pasidžiaugti, kad jau atlikti didžiausi rudens darbai, kad didesnė dalis derliaus jau pargabenta į namus, kad gražus oras leidžia mėgautis dar besitęsiančia vasara. Taip pat visi norėjo sužinoti, kas gi tapo apžiūros-konkurso „Tapkime žydinčia seniūnija“ prizininkais.   Erdvioje Stakliškių kultūros ir …

Užuguosčio mokykloje vėl skamba vaikų balsai

Rugsėjo 11 dieną startavo Prienų rajono Užuguosčio kaimo bendruomenės „Užuguostis“ projektas „Sveikam kūne – sveika siela“. Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas Užuguosčio kaimo ir aplinkinių vietovių bendruomenių nariams tapti fiziškai aktyvesniems, sveikesniems bei saugesniems, skatinant bendruomeniškumą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo užimtumui laisvalaikiu.   Uždarius Užuguosčio pagrindinę mokyklą, kaime neliko masiškesnių renginių, užimtumo. Bendruomenės …

Veiverius ir Viurcburgą sujungė angelas

Rugpjūčio 31-oji Veiveriams netikėtai tapo pirma gražios pažinties ir, tikimės, ilgo ir gražaus bendradarbiavimo diena. Nors laiškai, pilni susidomėjimo ir klausimų, jau porą mėnesių skraidė tarp Veiverių ir Viurzburgo (Vokietija), svečiai atvyko tik paskutinę vasaros dieną. Kaip sakė ponia Doris Jager-Herleth, Veiverius ir Viurcburgą sujungė angelas. O tikriau, du vienodi angelai, pastatyti kunigaikščio Sviatopolko Mirskio …

Popietė Šilavote

Šilavoto laisvalaikio salėje vyko popietė „Mūsų rankos kuria grožį“. Popietės dalyvės su pasigėrėjimu ir nuostaba apžiūrėjo Nijolės Elenos Janulevičienės siuvinėtų paveikslų parodą. Jaukiai susėdus bibliotekos skaitykloje, bibliotekininkė Diana Tamašauskienė pakvietė prisiminti ir paminėti poeto Pauliaus Širvio 95-ąsias gimimo metines. „Maža yra dainių, kurių gyvenimas būtų toks poetiškas kaip Pauliaus Širvio. Jis – poetas iš Dievo …

Šilti, turiningi susitikimai praskaidrina žmonių su negalia kasdienybę

Akistata su negalia, ne vienerius metus trunkanti kova su liga, pokalbiai su kaimynais… Ir vėl apie ligas, vaistus. Tai – žmonių su negalia kasdienybė. Todėl šių žmonių bendruomenės susitikimai, susibūrimai, pabendravimas, pasidalijimas patirtimi – visad laukiami, jiems visi labai nuoširdžiai ruošiasi.   Antai ir į Prienų neįgaliųjų draugijos Ašmintos padalinio pirmininkės Danutės Jonykienės organizuotą teminį …

„Mus sujungė Baltijos kelias“

„Baltijos kelias yra amžinas dalykas. Jis bus tol, kol bus Lietuva ir lietuvių. Juo eis visi“, – šiais prasmingais poeto Just. Marcinkevičiaus žodžiais prasidėjo Šilavoto laisvalaikio salėje vykęs renginys „Mus sujungė Baltijos kelias“. Suskambo dainos „Bunda jau Baltija“, tapusios Baltijos kelio himnu, akordai. Filmuoti kadrai vėl visus sugrąžino į 1989-ųjų metų istorinius įvykius, kurie padėjo …

Šv. Roko atlaidai Jiezno parapijoje

Rugpjūčio 16 dieną, sekmadienį Jiezno gimnazijos jaunieji šauliai žiūrėjo ne televizorių, o padėjo palaikyti tvarką Šv. Roko atlaiduose. Kaip ir kasmet, į bažnyčią šią dieną susirinko gausus būrys parapijiečių. Jauniesiems šauliams teko nemenka užduotis – reguliuoti eismą Vytauto, J. Basanavičiaus, Trakų ir Vilniaus gatvėse. Uniformuoti jaunuoliai kantriai padėdavo rasti vietą mašinai, nurodydavo artimiausias aikšteles. Šv. …

Žiniasklaida – ketvirtoji valdžia, kai negirdi seniūnija, savivaldybė…

Vasara jau artėja prie savo kalendorinės pabaigos. Atostogų metas baigiasi, todėl turėsime vėl sugrįžti į kasdienės rutinos verpetą. O poilsiauja visi, žinoma, kaip tik išmano: kas pajūryje, kas prie ežero, kas pasilieka kaime ir čia ieško atokvėpio minutės po darbų. Vasaros pabaiga nepašykštėjo karštų, nelietingų orų, todėl nejučiomis dairomės, kur galėtume išsimaudyti ar bent įmerkti …