Draugijai vadovaus Juozas Šėma

Vasario 8 dieną visuomeninės organizacijos Lietuvai pagražinti nariai susirinko į ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Renginyje dalyvavo Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, Birštono savivaldybės merė (draugijos narė), poetas Jonas Ivaška, Birštono parapijos klebonas monsinjoras Jonas Dalinevičius ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai.

Klebonas Jonas Karvelis. Mirtis svetimųjų apsuptyje

Klebonui okupacinė valdžia metė kaltinimą, kad jis atsisakė krikštyti ir neįrašė į krikšto metriką pakrikštyto berniuko. Tačiau tie kaltinimai greit subliuško, ir apylinkės prokuratūra atsiuntė raštą, kad nutraukia bet kokius kaltinimus Jonui Karveliui. 1931 metų lapkričio 11 d. lietuvybės puoselėtojas buvo iškviestas į Vilnių pas arkivyskupą metropolitą. Jis buvo nukreiptas į Naugarduko apylinkių Dvaro (Dvarčių), …

Trumpai apie gydymą. (Iš 1958 m. išleistos L. Žilevičiaus knygelės „Birštonas ir jo apylinkės“)

Visi atvykę į kurortą atkreipia dėmesį į aptvertą aikštelę netoli Didžiosios vilos. Aikštelėje – nedideli mediniai bokšteliai, savo pjautiniais ir pagražinimais primenantys senas lietuvių kaimo sodybas. Tai senieji Birštono mineraliniai šaltiniai. Aikštėje greta vienas kito trykšta keletas šaltinių.

Birštono kurortas istorijos vingiuose. (tęsinys)

Sanatorijos Nr. 1 parke gausu alėjų. Beržų alėja eina palei Nemuno krantą iki „Vytauto“ mineralinio vandens šaltinio. Liepų alėja tęsiasi pro Taikos šaltinį. Kaip aišku iš pavadinimų, šios alėjos apsodintos beržais ir liepomis. Svajonių alėja prasideda prie Baltosios vilos ir kerta parką įstrižai, susiliedama su Beržų alėja. Piliakalnio alėja juosia Vytauto kalno papėdę. Parkas papuoštas …

Birštono kurortas istorijos vingiuose

Birštono kurorto istorinė praeitis neblogai ištyrinėta ir aprašyta, tačiau vis dar galima rasti rašytinių šaltinių, kur užfiksuoti nežinomi ar užmiršti jo gyvavimo momentai. Neseniai Birštono kilpų regioninio parko direkcijoje į rankas pakliuvo A. Žilevičiaus parašyta knygelė „Birštonas ir jo apylinkės“. Ją susidomėjusi perskaičiau ir kai kurias ištraukas noriu pateikti mūsų laikraščio skaitytojams.

Biblioterapija ir meno terapija – dvasinės sveikatos stiprinimui

Biblioterapijos ir meno terapijos grupė veiklą pradėjo 2010 m., kai Birštono miesto savivaldybės paskelbtam konkursui Birštono viešoji biblioteka ir VŠĮ sanatorija sanatorija „Tulpė” pateikė bendrą projektą „Biblioterapijos ir meno terapijos taikymas Birštono miesto savivaldybės gyventojams”. Tais metais organizuota 12 meno terapijos ir biblioterapijos užsiėmimų, kuriuose dalyvavo Birštono savivaldybės gyventojai.

Ilgas kelias per gyvenimą

Svečius kieme pasitinka sargių šunelių lojimas, o netrukus duris atveria ir pati šeimininkė Ona Kederienė. Ją su 90-uoju jubiliejumi pasveikinti atvyko Birštono savivaldybės Nemajūnų dienos centro direktorė Irena Šliaužienė ir moterį kas savaitę lankanti socialinės darbuotojos padėjėja Natalija.

Birštonas turės savo jurginą

Jurginus į mūsų kraštą atvežė garsusis daktaras ir rašytojas, Ustronės dvaro savininkas Stanislovas Moravskis. Prieš kelis metus gaivinti jurginų auginimo tradicijas ėmėsi Birštono viešosios bibliotekos darbuotojos, kai čia pradėjo vis labiau populiarėti S. Moravskio skaitiniai, kai žmonės pradėjo daugiau domėtis jo gyvenimu ir veikla.

Reikalingas žiemos aikštynas

Dvi Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ komandos – „Šilagėlė“ ir „Apči“ – dalyvavo pirmajame šių metų žiemos dvejetų turnyre, sausio 19 dieną vykusiame Kaune, dirbtinio pluošto gamyklos teritorijoje. Į turnyrą atvyko stipriausios Lietuvos komandos iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Birštono bei svečiai iš kaimynių Lenkijos ir Latvijos.

„Sniego dienos“ šventė

Žiema visada vaikų laukiama, nes galima ne tik senį besmegenį nulipdyti, su vėjeliu nuo kalniuko su rogutėmis nušvilpti, paslidinėti ir dar pasivolioti baltame ir puriame sniege. Tačiau šaltos žiemos malonumai būna trumpi, tad reikia skubėti jais pasidžiaugti.

Kelyje į Vasario 16-ąją, Birštono patriarchas (1904-1918)

Vasario 16-oji – visų mūsų amžinasis vertybių matas, kuriuo vertiname savo pergales ir pralaimėjimus, savo tautinę tapatybę ir dvasios stovį. Kasmet iš naujo prisimename nedidelę grupę Lietuvos šviesuolių, 1918 m. vasario 16 d. paskelbusių tautinės valstybės pradžią, savanorius, savo pasišventimu ir kraujo kaina apgynusius tėvų žemę.

Birštone padaugėjo besituokiančiųjų

Pasibaigė kalendoriniai metai, ir visos įstaigos, įmonės ir organizacijos pateikia savo darbo ataskaitas. Civilinės metrikacijos skyriai irgi suskaičiuoja, kiek per metus neteko gyventojų, kiek prisidėjo naujų, kiek tuokėsi ir kiek skyrėsi. Apie praėjusių metų demografinius pokyčius supažindina Birštono savivaldybės CMS vyriausioji specialistė Danutė Kacevičiūtė.