Ilgas kelias per gyvenimą

Svečius kieme pasitinka sargių šunelių lojimas, o netrukus duris atveria ir pati šeimininkė Ona Kederienė. Ją su 90-uoju jubiliejumi pasveikinti atvyko Birštono savivaldybės Nemajūnų dienos centro direktorė Irena Šliaužienė ir moterį kas savaitę lankanti socialinės darbuotojos padėjėja Natalija.

Birštonas turės savo jurginą

Jurginus į mūsų kraštą atvežė garsusis daktaras ir rašytojas, Ustronės dvaro savininkas Stanislovas Moravskis. Prieš kelis metus gaivinti jurginų auginimo tradicijas ėmėsi Birštono viešosios bibliotekos darbuotojos, kai čia pradėjo vis labiau populiarėti S. Moravskio skaitiniai, kai žmonės pradėjo daugiau domėtis jo gyvenimu ir veikla.

Reikalingas žiemos aikštynas

Dvi Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ komandos – „Šilagėlė“ ir „Apči“ – dalyvavo pirmajame šių metų žiemos dvejetų turnyre, sausio 19 dieną vykusiame Kaune, dirbtinio pluošto gamyklos teritorijoje. Į turnyrą atvyko stipriausios Lietuvos komandos iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Birštono bei svečiai iš kaimynių Lenkijos ir Latvijos.

„Sniego dienos“ šventė

Žiema visada vaikų laukiama, nes galima ne tik senį besmegenį nulipdyti, su vėjeliu nuo kalniuko su rogutėmis nušvilpti, paslidinėti ir dar pasivolioti baltame ir puriame sniege. Tačiau šaltos žiemos malonumai būna trumpi, tad reikia skubėti jais pasidžiaugti.

Kelyje į Vasario 16-ąją, Birštono patriarchas (1904-1918)

Vasario 16-oji – visų mūsų amžinasis vertybių matas, kuriuo vertiname savo pergales ir pralaimėjimus, savo tautinę tapatybę ir dvasios stovį. Kasmet iš naujo prisimename nedidelę grupę Lietuvos šviesuolių, 1918 m. vasario 16 d. paskelbusių tautinės valstybės pradžią, savanorius, savo pasišventimu ir kraujo kaina apgynusius tėvų žemę.

Birštone padaugėjo besituokiančiųjų

Pasibaigė kalendoriniai metai, ir visos įstaigos, įmonės ir organizacijos pateikia savo darbo ataskaitas. Civilinės metrikacijos skyriai irgi suskaičiuoja, kiek per metus neteko gyventojų, kiek prisidėjo naujų, kiek tuokėsi ir kiek skyrėsi. Apie praėjusių metų demografinius pokyčius supažindina Birštono savivaldybės CMS vyriausioji specialistė Danutė Kacevičiūtė.