Namučiai namai

Namai mums asocijuojasi su šiluma, jaukumu ir saugumu. Ten tau yra gera, ten esi laukiamas, ten pasitinka sugrįžusį iš darbo ar iš kelionės, paklausia, kaip sekasi ir kaip jautiesi. Namai ten, kur tave supa pažįstami, artimi ir mieli daiktai, tegul ir ne meno vertybės. Dar iš vaikystės prisiminimų išlikęs didelis stalas, pirmoji lova, kuria teko …

Nemuno kilpų regioniniame parke

 Praėjusią savaitę Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre Birštone pradėjo veikti specialiosios literatūros biblioteka. Dabar besidomintieji istorija, miškininkyste, kraštotyra, biologija, botanika, ornitologija, zoologija ar kitomis mokslo kryptimis gali ateiti ir gauti reikalingų žinių.

Lietuva ir Dievas vienoje širdy. Didžioji klebono Jono Karvelio tremtis iš Lietuvos į okupuotą Lietuvą

Šlėktų išpuoliai. To meto sulenkėjusi Birštono visuomenė nemėgo erudito, nuoširdžiai bendraujančio su paprastu sodžiaus žmogumi, išklausiančio ne tik jo dvasios išpažintį, bet ir jo gyvenimo skausmus. Vietiniai šlėktos griežė dantį ir ieškojo būdų, kaip uolų „litvomaną“ išjuokti.

Nuomonė. Susėskite ir pasitarkite

Matyt, gerb. A. Aleknavičienei skauda. Ir galbūt nebe pagrindo. Rašau „galbūt“ todėl, kad sprendžiu tik iš skaitytų publikacijų spaudoje. Nežinau tiek, kad galėčiau tvirtai, kategoriškai spręsti, kas dėl Prienų krašto muziejaus problemos yra visiškai teisus, o kas visiškai neteisus. Ko gero, taip ir nebūna arba pasitaiko tik retais atvejais. Todėl pateiksiu tik kai kuriuos pamąstymus, …

Sveikino devyniasdešimtmetę

 Sausio 14 d. prieniškei Salomėjai Navikienei sukako 90 metų. Garbingo  jubiliejaus proga sukaktuvininkę sveikino Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, direktorės pavaduotoja Vilma Bražukaitienė bei socialinio darbuotojo padėjėja Ona Šaulinskienė.

Prienų krašto muziejaus (PKM) kūrimo istorija

PKM atsiradimo kelias nebuvo trumpas ir lengvas. Pasakojimą pradėsiu, išreikšdama dėkingumą šviesios atminties žurnalistui Vytautui Masikoniui už straipsnį, išspausdintą „Valstiečių laikraštyje“. Straipsnis buvo persunktas aštria kritika ir  priminė rajono vadovams (VK pirmininkui V. Maruškevičiui, kultūros skyriaus vedėjai I. Stasytienei) apie pareigą žmonėms, saugant krašto istorinę atmintį. Šis straipsnis padėjo atsirasti muziejui. 

Norvegų Ban šeima

Atvykęs į Norvegiją, Bank miestelį, susipažinau su sąžininga, nuoširdžia, rūpestinga ir darbščia norvegų Ban (norv. rašoma Bang) šeima. Norvegai nemėgsta greitai bičiuliautis, o ypač su svetimšaliais. Liaudies išmintis byloja, kad laikas sulygina visus, o svetur suartina nuoširdus darbas, sąžiningumas, nuoširdumas ir paprastumas.

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir jos vertybės

Birštono kurorto dvasios namai, šv. Antano Paduviečio bažnyčia, daugiau kaip prieš 100 metų pastatyta iš raudonų plytų, savo grakščiais negotikiniais  bokštais puošia miestelį ir suteikia jam didingumo. Čia švenčiami tituliniai šv. Antyano Paduviečio, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos atlaidai.

Atkeliavę iš amžių glūdumos

Buvusi Nemuno regioninio parko kultūrologė Dainora Šaltienė yra tarsi vaikščiojanti enciklopedija. Tai žmogus, pėsčiomis ir su dviračiu, viena ar su ekspedicijomis apsilankiusi daugelyje Lietuvos kampelių, neblogai ištyrinėjusi ir sukaupusi vertingų žinių apie mūsų krašto istorinį ir kultūrinį paveldą. Kas geriau gali žinoti ir papasakoti apie sakralinę mažąją architektūrą ir kryždirbystę bei jos puoselėtojus, jeigu ne …

TALENTŲ SAMBŪRIS. „Prienų krašto vyturiai“ čiulba vis drąsiau

Kasmet drąsėjantis, tampantis vis vaizdingesnis ir išraiškingesnis Prienų krašto jaunųjų kūrėjų žodis suguldytas jau į vienuoliktąjį rajono mokinių kūrybos almanachą „Prienų krašto vyturiai“. Pasisveikinti su naująja knyga ir pasidalinti džiaugsmu gražų gruodžio rytmetį jaunieji rajono vyturiai ir vyturiukai suskrido į Prienų Justino Marcinkevičiaus biblioteką.

GERIEJI AITVARAI. Kai svetimi rūpesčiai tampa savi

Mūsų visuomenė sensta, o vyresnio amžiaus senjorams kyla įvairių problemų. Ypač tiems, kuriems judėjimo laisvę riboja negalia ar liga ilgesniam laikui prikausto prie patalo. Birštone ligotiems ir vienišiems arba reikalingiems slaugos žmonėms į pagalbą atskuba ne tik Carito savanoriai, bet ir teikiantys socialines paslaugas Nemajūnų dienos centro ir Neįgaliųjų dienos centro darbuotojai.

„Kodėlčiaus dvaro“ ir istorinės atminties saugotojai

Ar kada nors pagalvojote, kad ramybė yra nuostabiausias jausmas? Ir kad jos nereikia ieškoti, jos visuomet pilna mumyse, namuose, aplinkoje? Sodyba gražioje vietoje, miško apsuptyje, prie buvusios Turistinės bazės – a. a. rašytojo Vytauto ir jo žmonos Raisos Petkevičių šeimos ramybės oazė ir rašytojo kūrybos liudininkė. Šiandien sodybą stengiasi prižiūrėti ir išsaugoti čia vasaras leidžianti …

GYVENIMO RETROSPEKTYVOS. Nuotraukose atgimęs senasis Šilavotas

Lapkričio 8 d. Prienų krašto muziejuje vyko popietė „Prisiminkime Šilavoto istoriją“, kurios metu buvo pristatyta fotografijų paroda ,,Senasis Šilavotas“. Renginį vedė poetė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, duris į istorinę šio krašto praeitį atvėrė tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras Kostas Algirdas Aleksynas, knygų autorius Jonas Mikučiauskas. Prisiminimais dalijosi senieji šilavotiškiai.

Birštono krašto kryždirbių pėdsakais

Kryžiai, koplystulpiai, stovintys pakelėse ir kaimo sodybose, kapinėse ir bažnyčių šventoriuose, mena turtingą tautos istorinę ir kultūrinę praeitį. Jos išsaugojimas ir puoselėjimas – šios dienos kultūros paveldo tyrinėtojų, kraštotyrininkų, medžio meistrų, tęsiančių kryždirbystės tradicijas, garbės reikalas. Prienų kultūrologai ir kryždirbiai gali didžiuotis, atlikę prasmingą ir ateities kartoms reikšmingą savo gyvenimo misiją – surinkę medžiagą apie …

GYVENIMO RETROSPEKTYVOS. Nauja knyga apie Maironį

2012 m. paskelbti Maironio metais – sukanka 150 metų nuo didžio poeto gimimo. Simboliška, kad Prienų krašto poetė, prozininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, daugybę metų buvusi lyg ir Maironio dvasios šešėlyje, jautusi tų namų atmosferą, šiais metais išleido knygą Lietuvos literatūros dainiaus atminimui įamžinti.

„Viešpatie, saugok šią sodybą…“

Birštono seniūnijos seniūnas Jonas Kederys, rodos, aiškiai nusakė kelią į Paverknių kaimo Tamošiūnų sodybą, bet ieškojau jos ilgai. Kai jau atrodė, kad vėl teks grįžti atgal, nes posūkyje keliukas virto duobėmis ir ruošėsi staigiai leistis žemyn, prieš akis atsivėrė nuostabus vaizdas. Ramiai savo vandenis plukdė Verknė, o ant kairiojo kranto matėsi gėlėse paskendusi gražiai prižiūrima …

TALENTŲ SAMBŪRIS. Išskirtinė dovana Mokytojams

Šių metų Tarptautinės mokytojų dienos šventę „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokytojams primins jų kolegės, dailės mokytojos Aušros Deltuvienės mokinių dovana „Bitelių tvirtovė“. Tai meniškai apipavidalintas avilys, simbolizuojantis šios mokslo įstaigos bendruomenės požiūrį į namus, kur kasdien tarsi bičių spiečius į avilį suskrenda mokiniai ir mokytojai, namus, kurie turi išskirtinę dvasią.

GYVENIMO RETROSPEKTYVOS. Gyvenimo keliu lydi tėvų ir mokytojų skiepytos vertybės

Aukšta, liekna, tiesaus ir atviro žvilgsnio, elegantiška moteris. Po dailia išore – aštrus protas ir tvirta valia, kruopštumas ir atsakomybė. Darbe kasdien tenka susidurti su žmonėmis, padėti jiems nepasiklysti teisiniuose labirintuose. Tokia yra teisininkė, Prienų rajono notarė Rasa Dereškevičienė.

Darbštus darbą randa

Pas Alfonsą Eugenijų Majų, gyvenantį Skriaudžiuose, lankiausi dar tada, kai jis savo verslą buvo tik pradėjęs. Nedidelis pastatas kieme su senomis vilnos karšimo staklėmis buvo pirmas žingsnis. Gal netgi drąsus žingsnis, žinant, kad mūsų žmonės tuo metu labiau vertino puošnią sintetiką, o ne natūralias medžiagas.

„Lietuvos muziejų kelias“ neaplenkė ir Prienų

REGIONO TRADICINIAI AMATAI IR AMATININKAI. 2012-ieji Seimo nutarimu paskelbti Muziejų metais. Vienas iš pagrindinių Muziejų metų projektų – „Lietuvos muziejų kelias“, nusidriekęs muziejinių renginių ciklu per visus Lietuvos regionus: Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją, Sūduvą ir Mažąją Lietuvą, neaplenkė ir Prienų. Į šį projektą Krašto muziejus įsijungė kartu su 87 Lietuvos muziejais.

TALENTŲ SAMBŪRIS. Užbūrė pomėgis dailei

 „Aš dar labai neilgai tapau, vos penketą metų, todėl viskas, ką dabar darau, yra bandymas atrasti savo stilių“, – sako buvusi „Revuonos“ vidurinės mokyklos, dabar Kauno technologijos universiteto gimnazijos ir Prienų meno mokyklos mokinė Agnė Alaburdaitė. Neseniai Šilavoto laisvalaikio salėje buvo surengta Agnės pirmoji personalinė dailės darbų paroda. Aštuonios iš vienuolikos drobių nutapytos per vasarą, …

GERIEJI AITVARAI. Nepaprasti įspūdžiai iš Olimpinių žaidynių

Dar gyvi įspūdžiai iš praėjusių olimpinių žaidynių Londone, kuriose dalyvavo gausus būrys lietuvaičių, dar džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tokios mažos šalies sportininkai parsivežė visų trijų spalvų medalių. Tačiau ne vien tik sportininkai prakaitą liejo. Svarbų ir reikalingą darbą atliko ir mūsų kraštiečiai  savanoriai. Londono olimpinėse žaidynėse savanore dirbo birštonietė Lina Karčiauskaitė Bartusevičienė Krivickienė.

„Per gerus žmones pas mane ateina Dievas“

Rugpjūčio 28 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko poetės Stefos Juršienės eilėraščių knygos „Prakalbintoji upė“ sutiktuvės. Į susitikimą su poete atvyko Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, Kultūros sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Buragas su žmona, gydytoja ir rašytoja Dalia Milukaite. Atskubėjo ir poetės …

Mažosios Prienų miesto architektūros beieškant

Kas yra miesto mažoji architektūra? Tai suoleliai, žibintai, tvorelės, fontanai ir daugybė kitų detalių. Prie mažosios architektūros statinių priskiriami ir nedideli ūkiniai pastatai, pavėsinės, stoginės automobiliams, patalpos šalia lauko židinių, terasos, lauko baldai, įvairios rodyklės, iškabos, sūpuoklės, funkcionalios meninės kompozicijos, pavyzdžiui, skulptūros, skirtos laipioti vaikams ir t. t. Kruopščiai, su kūrybine išmone pagaminti statiniai pagyvina …

Kryždirbystės istorinės ištakos. Kryžių statymo tradicija Lietuvoje

 Lietuva yra puošnių kryžių, koplytėlių, šventųjų skulptūrėlių kraštas. Šie liaudies meistrų darbo mediniai paminklai dažniausiai vadinami vienu žodžiu – kryžiai. Kryždirbystės tradicijos Lietuvoje labai senos. Jų pradžia sietina su krikščionybės įvedimu, taigi kryždirbystės istorijai apie 400 metų. Ši unikali lietuvių liaudies meno šaka į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą įrašyta 2001 m., …

Seniesiems amatams dar lemta atgimti

Mūsų šalies tautinis paveldas, tradiciniai amatai, papročiai yra svarbi šalies etninės kultūros dalis. Iš kartos į kartą perduodama patirtis ir specialūs įgūdžiai, atkuriamos istoriškai susiformavusios tradicijos palaiko tautos gyvybingumą, parodo pasauliui šalies tautinį veidą. Tautinio paveldo produktai, daiktai bei maistas buvo ir yra gaminami rankomis iš vietinių medžiagų, pagal technologijas, būdingas konkrečiai kaimo vietovei ar …

Mantės ateities planai – visapusiškai tobulėti

Vasara – atostogų metas. Atostogauja ir viena iš geriausių Lietuvos krepšininkių, 2009 m. jaunių krepšinio komandos Europos čempionė, „Viči-Aistės“ ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėja, prieniškė Mantė Kvedaravičiūtė. Ne Tailande, Malaizijoje ar kitoje egzotiškoje šalyje, o gimtame mieste, pas mamą. Paprašyta interviu, Mantė mielai sutiko ir vieną rytą pravėrė redakcijos duris, gerokai išgražėjusi, miela ir …

Šiemet Onos šventėn sukvietė amatininkus

Vienos lietuviškiausios, moteriškiausios Oninių šventės renginiai apsuko ratą bene visą Prienų rajono savivaldybę. Garbios Onos ir Onytės buvo pagerbtos gėlėmis, dovanomis ir begaliniu dėmesiu. Nors visų renginių dėmesio centre buvo Onos, šventėse netrūko užimtumo bei linksmybių visiems jų dalyviams. Praėjusį šeštadienį nuskambėjusi tradicinė seniūnijos vasaros šventė „Ona kviečia amatininkus“ Veiveriuose padovanojo daug nepamirštamų emocijų visiems …